12. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7.un 10.klašu skolēniem

Daugavpils Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājas I.Kondratjeva, I.Žukovska, I.Locika  ar mērķi rosināt interesi par latviešu valodu un attīstīt skolēnu radošās spējas 12.martā organizēja 12.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādi 7.un 10.klašu skolēniem. Šī gada olimpiādes tēma: ,,Imants Ziedonis”. No Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošām mācību iestādēm piedalījās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Rēzeknes 5. vidusskolas  skolēni.
Sveicam 1.vietas ieguvēju 10.klašu grupā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolnieci M.Burcevu (sk.B.Vaivode), 1.vietas ieguvēju 7.klašu grupā Rēzeknes 5.vidusskolas skolnieci K.Geidāni (sk.I.Losāne) un 3.vietas ieguvēju Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu Lauri Sergejevu (sk.S.Arbidāne). Darbu vērtēšanas komisijā strādāja skolotāja I.Losāne, I.Prikule un B.Vaivode.

Paldies par kvalitatīvu darbu skolēniem un skolotājiem!
Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vad.I.Prikule