Aktuālais, radošais, izaicinošais izglītībā

24.augustā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notiek ikgadējais augusta pedagogu tikšanās seminārs “Aktuālais, radošais, izaicinošais izglītībā” Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada skolu vadības komandām un pedagogiem. Tā tēmas saistītas ar aktualitātēm izglītībā, uzsākot 2023./2024.m.g. (informēs Valsts izglītības satura centra Izglītības satura departamenta direktora p.i. Diāna Šavalgina), mākslīgā intelekta nozīmi, rīkiem un tā ietekmi ikdienā (lektors Dr.sc.ing., asoc. prof. Kaspars Osis, Vidzemes Augstskola), kā arī tiks piedāvāta radošumu veicinoša meistarklase (lektors Viesturs Meikšāns, režisors, “Runas skola” vadītājs). Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldi un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju, pulcējot vienkopus 140 izglītības darbiniekus.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes Valsts 1.gimnāzijas Izglītības metodiķe Anita Deksne