Atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes pilsētas PII “Pasaka” vadītāja amatu

Prasības pretendentiem: neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības
Lasīt tālāk…

Mācību seminārs vides izglītībā

Jaunais 2020. gads Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu sākumskolas jomas  skolotājiem iesākās ar mācību semināru vides izglītībā. SIA “ALAAS” telpās 4.klašu skolotājus draudzīgi uzņēma SIA “ALAAS” sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijas jomā Edīte Čepule. Pie kafijas tases, neformālā gaisotnē mūs uzrunāja  SIA “ALAAS” izpilddirektors Jurijs Petkevičs. Lai arī seminārs bija lietišķs un izglītojošs, tas norisinājās patīkamā
Lasīt tālāk…

Novembris – nozīmīgu pasākumu mēnesis!

DSC023691

Novembris mūsu valstī ievada dažādu nozīmīgu sabiedrisku pasākumu norisi —skan  koncerti, tiek organizētas tikšanās, notiek filmu un dokumentālo stāstu noskatīšanās, tiek rīkoti  tematiski pasākumi, Valsts robežsardzes simtās gadadienas svinības, militārās parādes, lāpu gājiens, mūs priecē ielu izgaismošana, sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas pasākumi –  notikumu kopums, lai atzīmētu  valsts svētkus – Latvijas Republikas 101. proklamēšanas gadadienu. Vienlaikus tiek dota iespēja iepazīt Latviju, tās kultūrtelpu un
Lasīt tālāk…

Seminārs ,,Mūsdienīga mācību stunda” Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā

IMG_2965

Š.g. 31.oktobrī Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 2.,3.,4.,5.,6.vidusskolas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra) 19 latviešu valodas un literatūras skolotāji piedalījās pieredzes apmaiņas metodiskajā seminārā ,,Mūsdienīga mācību stunda” Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā. Mācību priekšmetu apguve ģimnāzijā organizēta pēc bloku un moduļu principa, un mācību darbs
Lasīt tālāk…

Datorcentrs piedāvā jaunu tālākizglītības programmu “Tehnoloģiju jēgpilns lietojums mācību satura apgūšanā”

dims

Datorcentrs piedāvā jaunu  tālākizglītības programmu “Tehnoloģiju jēgpilns lietojums mācību satura apgūšanā” (6 programmstundas). Skolotāji pilnveidos digitālo kompetenci, pilnveidos prasmi izmantot jēgpilnus digitālos risinājumus mācību procesā. Kursu dalībnieki pārzinās un spēs IKT rīkus efektīvi lietot mācību satura apguvē skolēnu zināšanu aktualizācijai, nostiprināšanai un novērtēšanai. Skolotāji pratīs izveidot uzdevumus mācību stundai ar tiešsaistes sadarbības rīkiem AnswerGarden, Pollcode,
Lasīt tālāk…

Karjeras nedēļā Rēzeknes pilsētas, jaunieši diskutēja par nākotnes profesijām

karjeras

Šogad vairāk nekā 2012 jauniešu Rēzeknē piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri šogad veltīti nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām. Mūsu laikos, kad apkārt strauji attīstās tehnoloģijas,  jauniešiem ir jāapzinās, cik svarīgi ir prast novērtēt savas zināšanas,
Lasīt tālāk…

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana bērniem un jauniešiem!

Skolas_soma_LV100-krasains

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem.  Tā  ir valsts finansēta atbalsta programma, lai visiem 1.–12. klašu skolēnam, t.sk., profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, būtu iespēja mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas papildināt ar klātienē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos, dabas takās un citviet gūtu pieredzi. Līdzekļus
Lasīt tālāk…

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs aicina piedalīties akcijā “Dienas bez rindām”!

bezr

Aicinot sabiedrību aktīvāk izmantot valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski – no 30. septembra līdz 4. oktobrim norit ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”. Akcija notiek jau sesto reizi un šogad tajā piedalās vairāk nekā 340 valsts un pašvaldību iestādes un to filiāles visā Latvijā. Visu nedēļu iestādēs varēs saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem – kādi e-pakalpojumi
Lasīt tālāk…

Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Macibu_gada_garums_111218

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 16. punktu Noteikumi nosaka 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas. Mācību gads sākas 2019. gada 2. septembrī. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas
Lasīt tālāk…

Konkurss valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai interešu izglītības programmām Rēzeknes pilsētā 2019./2020.mācību gadam

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu par valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2019./2020. mācību gadam. Izstrādātās interešu izglītības programmas, pievienojot ziņas par programmas īstenotāja profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību, jāiesniedz Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē, 202. kabinetā līdz 28.06.2019.