Gadagrāmata

Izglītojamo skaita izmaiņas Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs Pirmklasnieku skaita izmaiņas Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs (bez Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas izglītojamiem) Izglītojamo skaita izmaiņas 10.klasēs Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs (bez Rēzeknes vakara vidusskolas izglītojamiem) Izglītojamo skaits Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 03.09.2012. Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādes (2012./2013.mācību gads) 1.-12.kl. izglītojamo skaita izmaiņas Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs ar latviešu mācību valodu 1.-12.kl. izglītojamo skaita izmaiņas Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs ar krievu mācību valodu Izglītojamo skaita izmaiņas izglītības iestādēs 2012./2013.mācību gadā Speciālās izglītības programmu īstenošana Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2012./2013. mācību gadā 2013. gada centralizēto eksāmenu provizoriskie rezultāti 2012./2013.m.g. centralizēto eksāmenu (par vispārējās vidējās izglītības ieguvi) rezultāti