Gadagrāmata

Izglītojamo skaita izmaiņas Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs

Pirmklasnieku skaita izmaiņas Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs (bez Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas izglītojamiem)

Izglītojamo skaita izmaiņas 10.klasēs Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs (bez Rēzeknes vakara vidusskolas izglītojamiem)

Izglītojamo skaits Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 03.09.2012.

Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādes (2012./2013.mācību gads)

1.-12.kl. izglītojamo skaita izmaiņas Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs ar latviešu mācību valodu

1.-12.kl. izglītojamo skaita izmaiņas Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs ar krievu mācību valodu

Izglītojamo skaita izmaiņas izglītības iestādēs 2012./2013.mācību gadā

Speciālās izglītības programmu īstenošana Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2012./2013. mācību gadā

2013. gada centralizēto eksāmenu provizoriskie rezultāti

2012./2013.m.g. centralizēto eksāmenu (par vispārējās vidējās izglītības ieguvi) rezultāti