Izglītojošie semināri kulturoloģijas skolotājiem un skolēniem

Rēzeknes pilsētas kulturoloģijas skolotājiem, gatavojot skolēnus olimpiādei, jau par tradīciju kļuvusi sadarbība ar RA pasniedzējiem. Šogad kulturoloģijas olimpiādes tēmas ir ļoti daudzpusīgas, kas skar gan Valsts standartā iekļautās tēmas, gan tēmas, kas skar vairāk Latgali. 11.janvārī RA pasniedzēja Inese Brīvere izklāstīja tēmu „Eiropas kultūras ietekme kultūrvēsturiskajos novados”, kur stāstīja par krievu un poļu ietekmi uz Latvijas un Latgales kultūru.

Jauna sadarbība veidojas ar F.Trasuna muzeju „Kolnasāta”. 17.janvārī kulturoloģijas skolotāji un skolēni – kulturoloģijas olimpiādes dalībnieki tikās ar muzeja galvenā krājuma glabātāju Tamāru Tutinu, kura sniedza interesantu stāstījumu par krucifiksiem, psalmiem, maija dziedājumiem un citām muzeja tradīcijām.