Jauniešiem trūkst prasmju savu interešu un spēju novērtēšanai

Jaunieši apzinās, cik svarīgi ir prast novērtēt savas zināšanas, intereses un spējas, izvēloties karjeras virzienu, taču tikai daļa no viņiem to spēj. Turklāt jaunieši ar karjeras izvēles jautājumiem nesteidzas, secināts Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) veiktajā aptaujā.

Aptaujā jauniešiem bija jānosauc faktori, kuri ir būtiski karjeras izvēlē; jāatklāj, vai jaunietis ir izvēlējies sev interesējošo profesiju un noskaidrojis sava rakstura īpašību un spēju atbilstību tai; vai ir saņēmis atbalstu vajadzīgo prasmju apguvei, vai vērsies pēc palīdzības pie karjeras konsultanta.

Rezultāti atklāja, ka 67% aptaujāto uzskata, ka sākotnēji jāizprot savas intereses un spējas, tad jāizvēlas tām atbilstošs profesijas virziens. Kā otru būtiskāko faktoru jaunieši min iespējamo atalgojumu, un tikai trešajā vietā ir konkrētās profesijas pieprasījums darba tirgū. Tas norāda, ka jaunieši ne visai labi izprot, kā funkcionē darba tirgus.

Uz jautājumu, vai jaunieši ir sapratuši, kāda profesija viņus varētu interesēt, tikai 41% atbildēja apstiprinoši, 43% jau ir izpētījuši savas prasmes un spējas un 38% – savas rakstura īpašības. Savukārt 3% savu interešu noskaidrošanu atliek uz pēdējo brīdi, tas ir, pēc eksāmenu nokārtošanas (četrpadsmit gadus veci jaunieši šādi atbildējuši 9% gadījumu, bet 18 gadus veci – tikai 2%).

Tikai 16% jauniešu ir tikušies ar karjeras konsultantu, tajā pašā laikā 51% atzīst, ka vērstos pie viņa, ja zinātu, kur. Gandrīz ceturtā daļa respondentu ir norādījuši, ka viņiem palīdzētu sarunas ar konkrētās profesijas speciālistu vai karjeras konsultantu. Tikmēr 38% aptaujāto uzskata, ka vislabāk novērtēt savu atbilstību konkrētai profesijai var, izmantojot vasaras darbu vai praksi. “Šī atbilde liecina, ka jaunieši gribētu apgūt pirmā darba pieredzi, ja vien tāda iespēja tiktu piedāvāta darba tirgū. Aptaujas dati apstiprina, ka jauniešiem savlaicīgi nepieciešams atbalsts profesijas izvēles un karjeras vadības prasmju apguvei un pilnveidošanai,” skaidro VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Aleksandra Joma.

Gatavojoties Karjeras nedēļas, VIAA 2014. gada augustā portālā Draugiem.lv veica aptauju „Jauniešu izpratne par pašizvērtējumu karjeras veidošanā”, aptaujājot 1030 jauniešu vecumā no 14 līdz 19 gadiem.

Par Karjeras nedēļu 2014

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kur jauniešiem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, karjeras konsultāciju laikā uzzināt savus talantus un pilnveidojamās puses, „projektēt” savu nākotnes profesiju un dzīvesveidu, piedalīties radošajās darbnīcās, konkursos, laimēt balvas un iesaistīties citās aktivitātēs.

Karjeras nedēļa no 13. līdz 17. oktobrim vienlaikus norisināsies 15 Latvijas pilsētās: Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Gulbenē, Cēsīs, Kuldīgā, Alūksnē, Rojas novadā, Ogrē, Saldū un Valmierā. Šogad pasākumos īpaša uzmanība būs pievērsta jauniešu pašizvērtējumam un savu spēju izzināšanai pirms lēmuma pieņemšanas par savu nākotnes profesiju vai nozari.

Karjeras nedēļu organizē VIAA un Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla programma sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

Pasākumu programma 15 Latvijas pilsētās un novados pieejama vietnēs: www.viaa.gov.lv/karjerasnedela un www.draugiem.lv/viaa, kā arī www.facebook.com/KarjerasNedela.
Informāciju sagatavoja:
Justs Dimants, Karjeras nedēļas 2014 komunikācijas konsultants
Mob. tālr.: (+371) 28360777; e-pasts: justs.dimants@hauska.com

Papildu informācija:
Ieva Lorence, VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Mob. tālr.: (+371) 22057978; e-pasts: ieva.lorence@viaa.gov.lv