Karjeras nedēļā Rēzeknes pilsētā piedalījās 845 jaunieši.

Šogad Rēzeknē vairāk nekā 845 jaunieši piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri tika veltīti karjeras vadības prasmēm, un to lomai savas karjeras plānošanā. Karjeras nedēļu jau sesto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām un pirmo gadu Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.
Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā pašvaldību skolu jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.
Mūsu pilsētā ir pagājusi spraiga, 23 notikumiem, pasākumiem un aktivitātēm bagāta Karjeras nedēļa Rēzeknē. Karjeras nedēļa tika atklāta ar aizraujošu un interesantu diskusiju “Vadi savu karjeru PATS”, kur piedalījās tādas iedvesmojošas personas, kā Dziesmu un svētku virsdiriģents un dažādu televīzijas šovu dalībnieks Ints Teterovskis un Latvijas šķirnes zirgu audzēšanas un bioloģiskās  saimniecības “Klajumi”  īpašniece, LTV1 kulinārā šova “Īstās latvju saimnieces” Ilze Stabulniece. Lai nodrošinātu raitu diskusijas gaitu ar sabiedrībā zināmām personām, pasākumu vadīja moderators – aktīvists un fitnesa treneris Dinārs Zāģers. Diskusijas laikā abi profesionāļi atklāja, kā viņi izvēlējušies savu profesiju, kā pilnveidojuši savas prasmes, lai veidotu veiksmīgu karjeru un sasniegtu savus mērķus.   Stāsti  palīdzēja gūt labāku priekšstatu par darba tirgu, dažādām profesijām nepieciešamajām prasmēm, kā arī karjeras izaicinājumiem.
Skolēni labprāt piedalījās dažādos karjeras izzināšanas pasākumos – spēlēs, diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos. Karjeras nedēļa ir lielisks iemesls, lai jau laikus padomātu par nepieciešamību mērķtiecīgi strādāt pie savas nākotnes karjeras veidošanas jau skolas gados.”
Jauniešiem bija  īpaši interesanti klausīties viesu stāstījumā par savu profesiju, par iegūtajām atziņām, kas bija svarīgas viņu profesijas izvēles brīdī un tagad par profesiju stereotipiem. Diskusijas laikā skolēni tika rosināti uzdot viesiem savus jautājumus, lai  noklausīties viesu atbildes.
Karjeras nedēļas ietvaros Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju apmeklēja militārās jomas pārstāvji, lai informētu par karjeras iespējām valsts aizsardzībā. Pasākuma laikā izglītojamajiem bija iespēja pārbaudīt savas spējas, piedaloties fiziskās sagatavotības uzdevumā un noskaidrot savu atbilstību prasībām, kas ir izvirzītas, lai varētu uzsākt dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos vai Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.
Tiem Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas izglītojamajiem, kurus interesē karjeras veidošana medicīnā, bija iespēja apmeklēt Rēzeknes slimnīcu un tikties ar ārstiem, lai noskaidrotu  visu interesējošo informāciju par studiju procesu augstskolā, kā arī par ārsta ikdienas darbu.
Rēzeknes pilsētas 5. – 9.klašu skolēni piedalījās praktiskajās nodarbībās – darbnīcās, kuras balstījās uz pašizziņas, personīgās pieredzes paplašināšanu un nākotnes iespēju apzināšanos. Darbnīcas vadīja pieredzējis izaugsmes treneris un koučs, kuri pārstāvēja viedrību “Radošuma pils”. Satura vadmotīvs bija: SAJUST – PIEREDZĒT – SAPRAST.
Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas 3.vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni piedalījās interaktīvās lekcijās, kur profesionāls mikrobiologs atklāja profesijas būtiskākos momentus. Psihologs iepazīstināja skolēnus ar psihologa profesiju, darba ikdienu un izglītības iespējam.
Skolēniem tika organizētas ekskursijās  uz VUGD Rēzeknes nodaļu, kur iepazina ugunsdzēsēja profesiju, un ar to saistīto specifiku (apmeklēja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija) un SIA “Rēzeknes ūdens”, kur izglītojamie saņēma informāciju par profesijām, kas saistītas ar doto saimnieciskās darbības jomu, noskaidroja uzņēmumā strādājošo profesionāļu darba specifiku un darba pienākumus, iemaņas, kā arī nepieciešamo izglītību un karjeras iespējas.
Ikviens pasākums aicina savu mērķauditoriju, tos bērnus un jauniešus, kuriem kādas aktivitātes saturs šķiet vissvarīgākais, aktuālākais un interesantākais!
Karjeras nedēļas pasākumu programma 47 Latvijas pilsētās un novados pieejama vietnē: viaa.gov.lv/karjeras_nedela. Savukārt Karjeras nedēļas jaunumiem var sekot sociālajos tīklos facebook.com/KarjerasNedela, facebook.com/VIAA.LVdraugiem.lv/viaa un Twitter – twitter.com/VIAA_LV.

Paldies par sadarbību un atsaucību ARPC “Zeimuļs”, Rēzeknes VUGD, SIA “Rēzeknes ūdens”, SIA “Rēzeknes slimnīca”, Kasparam Ločmelim, Janīnai Zutei, Natālijai Melnei, kā arī Rēzeknes izglītības iestāžu vadībai un pedagogiem!

Īpašs paldies pedagogiem karjeras konsultantiem par viņu darbu un ieguldījumu!

Informāciju sagatavoja: Tatjana Tokareva, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe