Labdarības akcija “Atver savu sirdi”

Decembra mēnesis PII “Bitītē” ieskanējās ar aicinājumu  “No sirds uz sirdi”. Ziemassvētki ir brīdis, kurā mums ir vēlme kaut nedaudz pierimt ikdienas skrējienā un izjust svētku burvību, klusumu, baltumu un labestību.
Ikgadēji iestādē ir iedzīvinājusies tradīcija palīdzēt, kādam, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Šogad palīdzība tika sniegta Rēzeknes Pamatskolas Attīstības centra izglītojamajiem. Mēs zinām, cik skaisti ir dot citiem,  tāpēc  mūsu iestādē decembra mēnesis noritēja  kā pasakā. Vai Jūs spējat savās sirdīs iztēloties šādu pasaku: Ziemassvētku agrā rītā, kad vējš vēl nav modies un pasaule mieru elpo, dodos mīlestības ceļā. Lietus lāses pasauli krāso pelēki sudrabotu. Mežs šķiet pavisam drūms un krēslains, vien gulbju spārni virs egļu galotnēm debesīs ievelk baltas zīmes. Stunda ceļā, vēl pēdējais ceļa līkums un – esmu klāt!  Pie loga kāds atspiedis pieri, dziļas, skumjas acis raugās pelēkajā klusumā. Tik ļoti gribas, lai šīs acis kļūst gaismas pilnas.
Rēzeknes pamatskolas Attīstības centra bērniņu actiņas nespētu mirdzēt bez mūsu Rūķu palīdzības. Jā, Jūs nepārklausījāties, mūsu iestādē ir Rūķi. Bet vai zināt, kas viņi ir? Tie ir mūsu bērnu vecāki. Mūsu dāsnie Rūķi, kas visa mēneša laikā ziedoja didaktiskās rotaļlietas Rēzeknes Pamatskolas attīstības centra izglītojamajiem.
13.janvārī “Bitīšu” mājās tika aicināti Rēzeknes Pamatskolas Attīstības centra bērniņi. Kopā ar 08.grupu bērniem, Zaķi un Rūķi meklēja Rūķīša cimdiņu un nozudušās Salatēta dāvanas. Dziesmu un rotaļu virpulī bērni atrada gan garšīgus našķus, gan arī Ziemassvētku eglīti ar dāvanām.
Vēlamies teikt lielu paldies Rēzeknes PII “Bitītes” bērnu vecākiem par jūsu labsirdību un dāsnumu.
PII “Bitītes” kolektīvs Jums novēl, lai mēs esam tik bagāti, ka savā sirds dāsnumā spējam vēl dot viens otram! Lai mēs esam tik stipri, ka savā vājumā varam uzvarēt paši sevi! Lai mēs esam tik gaiši, ka šajā laikā varam starot gaismā!

Rakstu sagatavoja

Rēzeknes PII “Bitīte” izglītības metodiķe Aija Ruhmane