Latgales novada krievu valodas skolotāju konference

2015. gada 28. oktobrī Daugavpils Krievu vidusskolā- licejā notika tradicionālā Latgales novada krievu valodas (svešvalodas un dzimtās) un literatūras skolotāju metodiskā konference. Šogad tā norisinājās jau 15 reizi un tās devīze bija “Radošss skolotājs=radošs skolēns”.
Konferences mērķis un uzdevumi: aktivizēt skolotāju radošo darbību; popularizēt inovācijas skolotāju darbā; pilnveidot saskarsmes kultūru.
Šajā jubilejas konferencē piedalījās 248 skolotāji no visa Latgales reģiona. 44 pedagogi dalījās savā pieredzē.
Darbs notika vairākās sekcijās: krievu valoda kā svešvaloda pamatskolā, krievu valoda kā svešvaloda vidusskolā, krievu valoda sākumskolā, krievu valoda (dzimtā) un literatūra pamatskolā un krievu valoda un literatūra vidusskolā.
Klausītājiem bija iespēja iepazīties ar plašu skolotāju darba pieredzes tematiku. Saistošas jau ar saviem nosaukumiem likās tēmas:” Mūzikas un videofragmentu izmantošana krievu valodas stundās”; “Не собирайте себе сокровищ на земле”; “Krievu valoda matemātikas stundās” un citi.
Rēzeknes pilsēta tika pārstāvēta ar 4 darbiem- viens krievu valoda (dzimtā), 3 darbi krievu valoda (svešvaloda).
Rēzeknes 3. vidusskolas skolotāja Tatjana Stavska uzstājās ar tēmu “Eidokonspekts kā teksta izpratnes forma literatūras stundās”. Rēzeknes poļu valsts ģimnāzijas skolotāja Inna Kudrjavceva bija sagatavojusi viktorīnu 7.klašu skolēniem “Ne tikai par ēdināšanu”. Savukārt Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja Ella Ameļčenkova runāja par to, kā ne tikai mācīt krievu valodu, bet arī veicināt skolēnu tikumisko audzināšanu. Janīnas Miņinas veidotā prezentācija skanēja šādi “Kultūrcentrētas izglītojošā procesa paradigmas realizācija darbā ar tēmu “Krievu rulete””.
Visi skolotāji izteica viedokli, ka šādām konferencēm jānotiek arī turpmāk, vēl jo vairāk, ka Rēzeknes delegācijā bija kolēģes, kuras ir apmeklējušas visas 15 konferences un guvušas gan jaunas idejas, gan satikšanās un kopā būšanas prieku.
Izsakām pateicību konferences organizatoriem: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un Krievu vidusskolai-licejam. Paldies šoferim Vjačeslavam Seņkovam, kurš bija kopā ar mūsu16 skolotāju grupu.
Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA vadītāja Janīna Miņina.