LatSTE 2017

2017.gada 26. oktobris, Ogres Valsts ģimnāzija PROGRAMMA 9:00 – 9:45 - dalībnieku reģistrācija, rīta kafija 9:45 – 10:00 – pasākuma atklāšana 10:00 – 10:40 - “Veiksmīga saskarsme, konfliktu risināšana un etiķetes prasmes reālajā un virtuālajā vidē” - Kristīna Sprūdža (Lietišķās etiķetes, komunikācijas un protokola eksperte, bakalaura grāds sociālajā psiholoģijā un maģistra grāds biznesa administrācijā. Mazās Brīnumzemes centra dibinātāja ) 10:40 – 11:30 - “Kāda būs mūsu pasaule 2020. gadā ?” - Mg. sc. ing., Mg. sc. soc. Jānis Pekša (Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūta Vadības informācijas tehnoloģijas katedras zinātniskā vadītāja asistents un lektors) 12:10 – 12:40 – “Personības loma. IKT progress. Pagātne, tagadne, nākotne” Saruna ar Dr.math. Aiju Cunsku, (Vidzemes augstskola) un informātikas skolotāju Frīdi Sarceviču (Auces vidusskola) 12:40 – 13:10 – PUSDIENAS 13:10 – 15:00 - Prezentācijas “Kā pārdomāti pārvaldīt digitālo cunami?” 15:00 – 16:00 – Atvērtās darbnīcas 16:00 – 17:00 – Brīvā tribīne “Izaicinājumi nākotnei” 17:00 – 18:00 – Pateicības, apsveikumi, laba vēlējumi, ieceres... 18:00 – koncerts, atpūta, sirsnīgas sarunas...