LatSTE 2017

2017.gada 26. oktobris, Ogres Valsts ģimnāzija

PROGRAMMA

9:00 – 9:45 – dalībnieku reģistrācija, rīta kafija
9:45 – 10:00 – pasākuma atklāšana
10:00 – 10:40 – “Veiksmīga saskarsme, konfliktu risināšana un etiķetes prasmes reālajā un virtuālajā vidē” – Kristīna Sprūdža (Lietišķās etiķetes, komunikācijas un protokola eksperte, bakalaura grāds sociālajā psiholoģijā un maģistra grāds biznesa administrācijā. Mazās Brīnumzemes centra dibinātāja )
10:40 – 11:30 – “Kāda būs mūsu pasaule 2020. gadā ?” – Mg. sc. ing., Mg. sc. soc. Jānis Pekša (Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūta Vadības informācijas tehnoloģijas katedras zinātniskā vadītāja asistents un lektors)
12:10 – 12:40 – “Personības loma. IKT progress. Pagātne, tagadne, nākotne”
Saruna ar Dr.math. Aiju Cunsku, (Vidzemes augstskola) un informātikas skolotāju Frīdi Sarceviču (Auces vidusskola)
12:40 – 13:10 – PUSDIENAS
13:10 – 15:00 – Prezentācijas “Kā pārdomāti pārvaldīt digitālo cunami?”
15:00 – 16:00 – Atvērtās darbnīcas
16:00 – 17:00 – Brīvā tribīne “Izaicinājumi nākotnei”
17:00 – 18:00 – Pateicības, apsveikumi, laba vēlējumi, ieceres…
18:00 – koncerts, atpūta, sirsnīgas sarunas…