Papildus pieteikšanās valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai 2023./2024. mācību gadam interešu izglītības programmām

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina papildus pieteikšanos valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2023./2024.mācību gadam.

            Izstrādātās interešu izglītības programmas, pievienojot ziņas par programmas īstenotāja profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību, aicinām iesniegt līdz 2023.gada 12.septembrim:

  • iesūtot pa pastu, adresāts – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde, Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601;
  • iesniedzot personīgi, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes 202.telpā vai ievietojot Izglītības pārvaldes pasta kastē Atbrīvošanas alejā 91, Rēzekne;
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesūtīt uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv .

Tālrunis informācijai: 64605857