Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā

Ir iespēja pieteikt savus darbiniekus bezmaksas datorkursos

“Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā” (A, 12 akadēmiskās stundas).

21.09.2017., 22.05.2017., 28.09.2017. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 15.00)

Pieteikumus lūdzu sūtīt no oficiālā iestādes e-pasta uz reg.datorcentrs@6vsk.lv .

Programmas mērķis: Sniegt pedagogiem izpratni tiešsaistes dokumentu veidošanā un koplietošanā, kā arī tiešsaistes servisu (Google) izmantošanā, veidojot mācību un metodiskos materiālus.

Programmas īsa anotācija: Šis kurss ir domāts pedagogiem, kas vēlas kļūt produktīvāki digitālajā laikmetā, saprast, kā veiksmīgāk sadarboties un kā izmantot Google servisu pilno potenciālu. Kurss palīdzēs pilnveidot mūsdienīgas Web-tehnoloģijas  pielietošanu pedagogu mācību un audzināšanas darbā.

Programmas rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

  • Papildinātas zināšanas un izpratne par tiešsaistes dokumentu veidošanu un koplietošanu;
  • Iegūtas praktiskas iemaņas Gmail (e-pasta) lietošanā;
  • Papildinātas zināšanas par mūsdienīgo Google servisu lietošanu (Disks, Tulkotājs, Kalendārs, Kartes);
  • Apgūtas teorētiskas un praktiskas pamatiemaņas mācību un metodisko materiālu veidošanā ar Google Docs (teksta dokumenti, izklājlapas, prezentācijas) ;
  • Ar pasniedzēju palīdzību izveidoti mācību-metodiskie materiāli pedagoga darbam.
  • Notiks apmaiņa ar izstrādātajiem materiāliem, kurus skolotāji kopa izvērtēs.