Laimiņa PII

Adrese: Metālistu iela 2, Rēzekne, LV 4600. Tālrunis/fakss 646-33399. E-pasta adrese laimina@rezekne.lv Vadības komanda: vadītāja Ruta Ruskule, metodiķe Inga Fadejeva. Mērķa grupa - bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Iestādes darba laiks no plkst. 7.00 līdz 18.00 Rēzeknes pilsētas PII “Laimiņa” pašvērtējuma ziņojums. Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Laimiņa" prezentācija Informācijai: Esam radušies 2004. gadā. Mācību valodas – latviešu un krievu. Pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē ~ 120-125 bērni, kuri darbojās 6 grupās. Tiek īstenotas 2 izglītības programmas: - pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 0101 11 11); - pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (izglītības programmas kods 0101 11 21). Mēs piedāvājam
 • mājīgu atmosfēru un attīstošu vidi;
 • pašapkalpošanās iemaņu apgūšanu;
 • attīstošas nodarbības, kurās izmantojam kreatīvu individuālo pieeju;
 • iepazīšanos ar rotaļām, pasakām, teātri, pirkstiņspēlēm;
 • iemācām mīlēt un izjust mūziku, radoši uzstāties iestādes un pilsētas teātra festivālos, konkursos;
 • valodas , daiļlasīšanas pamatu pilnveidošanu;
 • iepazīšanos ar matemātikas pamatiem un loģiskās domāšanas attīstīšanu;
 • sporta un kustību rotaļas, koriģējošos vingrojumus, norūdīšanās aktivitātes;
 • ētikas pamatu apmācību;
 • audzēkņu sagatavošanu skolai.
Un mēs zinām noslēpumu, jo mums ir zināms, kur mīt Laimes lācis! Tradīcijas un svētki
 • Zinību diena
 • „Laimiņas” vārda dienas svinēšana
 • 18.novembris- Latvijas dzimšanas dienas koncerts
 • Vecāku dienas
 • Sporta dienas
 • Radošās darbnīcas
 • gadskārtu ieražu svinēšana
 • tematisko darbiņu izstādes
 • daiļlasītāju konkurss
 • Teātra nedēļa
 • ziemas un rudens talkas
 • izlaidums
Iestādē darbojas: angļu valodas un deju pulciņš.