Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde ārkārtējās situācijas laikā pakalpojumus sniedz attālināti

Personas, visu dokumentus, kas adresēti Pārvaldei, var iesniegt sekojoši:

  • iesūtot pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, adrese: Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601;
  • iesniedzot personīgi, ievietojot Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 1.stāva pasta kastē Atbrīvošanas alejā 91, Rēzekne;
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesūtīt uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv

Apmeklētāji klātienē tiek pieņemti tikai izņēmuma gadījumā pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot sekojošus nosacījumus:

  • Apmeklēt Pārvaldes speciālistus klātienē atļauts tikai pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām.
  • Personās, kuras neatbilst minētajiem nosacījumiem, pakalpojumu var saņemt (t.sk. parakstīt līgumus, saņemt licences utt.) Pārvaldes 1 stāvā, iepriekš piesakoties pie attiecīgā Pārvaldes speciālista.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde – 646 22203; izglitiba@rezekne.lv

Izglītības Pārvaldes speciālistu kontaktinformācija: https://rezekne.lv/kontakti-2/