Rēzeknes pilsētas Reģionālais datorcentrs piedāvā bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu (A)

Rēzeknes pilsētas Reģionālais datorcentrs piedāvā bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu (A): “MULTIMĒDIJU TEHNOLOĢIJU IESPĒJAS MŪSDIENĪGAM MĀCĪBU PROCESAM” (12 stundas) Mērķauditorija: Rēzeknes pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi. Saskaņojums ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi Nr. 1.002. Programmas saskaņota:16.02.2015. Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): Skolotāji iegūs zināšanas un prasmes vizuālās informācijas sagatavošanā, nelielu animācijas filmu un video materiālu veidošanā izmantojot programmas MS PowerPoint 2010 multimēdiju vidi un programmu Windows Movie Maker. Plānotie datumi: 22.10.2015. (sākums plkst.15.00); 23.10.(sākums plkst.13.30); 29.10.2015. (sākums plkst.15.00); 30.10.(sākums plkst.13.30). Pieteikumus no izglītības iestādes sūtīt – reg.datorcentrs@6vsk.lv Kontaktpersona: Rēzeknes pilsētas reģ. datorcentra vadītājs Andris Meiers, t.28345698