Rēzeknes pilsētas Reģionālais datorcentrs piedāvā bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

Rēzeknes pilsētas Reģionālais datorcentrs piedāvā bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu (A):

“MULTIMĒDIJU TEHNOLOĢIJU IESPĒJAS MŪSDIENĪGAM MĀCĪBU PROCESAM” (12 stundas)

Mērķauditorija: Rēzeknes pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi.

Saskaņojums ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi Nr. 1.002. Programmas saskaņota:16.02.2015.

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

Skolotāji iegūs zināšanas un prasmes vizuālās informācijas sagatavošanā, nelielu animācijas filmu un video materiālu veidošanā izmantojot programmas MS PowerPoint 2010 multimēdiju vidi un programmu Windows Movie Maker.

Plānotie datumi: 08.10.2015. (sākums plkst.15.00); 09.10.(sākums plkst.13.30); 15.10.2015. (sākums plkst.15.00); 16.10.(sākums plkst.13.30).

Pieteikumus no izglītības iestādes sūtīt – reg.datorcentrs@6vsk.lv

Kontaktpersona: Rēzeknes pilsētas reģ. datorcentra vadītājs Andris Meiers, t.28345698