Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Digitālās iemaņas skolotājiem”

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā  pedagogu profesionālās pilnveides programmu (A): “Digitālās iemaņas skolotājiem” (A, 12 akadēmiskās stundas). Programmas mērķis: Uzlabot skolotāju digitālās iemaņas, kurus var pielietot gan mācību procesā, gan sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā prasmes lietot tiešsaistes sadarbības un apmācību tehnoloģijas. Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):
  • Skolotāji zinās kas ir eParaksts, kā kļūt par eParaksta lietotāju, kādi ir ieguvumi, lietojot eParakstu, pratīs veidot un atvērt elektroniski parakstītus dokumentu (eDoc).
  • Pārzinās iespējas iegūt un izmantot eAdresi juridiskām un fiziskām personām.
  • Pārzinās Latvijas  e-pakalpojumu portāla izmantošanas iespējas (www.latvija.lv).
  • Papildinās zināšanas un prasmes progresīvu tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanā un to integrēšanā mācību procesā, koplietošanas dokumentu un  projektu izveidošanā.
Pieteikumus lūdzu sūtīt no iestādes oficiālās e-adreses uz reg.datorcentrs@6vsk.lv . Nodarbību datumi: 01.11.2018., 02.11.2018., 08.11.2018. , 09.11.2018.(ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 15.00)