Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komandas dalība Latvijas Kultūras akadēmijas rīkotajā 8. Latvijas Kultūras kanona konkursa finālā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2020. gada 31. janvārī

Šis ir otrais gads kā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir pieņēmusi izaicinājumu piedalīties Latvijas Kultūras akadēmijas organizētajā Latvijas Kultūras kanona konkursā. Šis konkurss tiek rīkots Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēniem. Tā stratēģiskais mērķis ir sekmēt kultūras mantojuma saglabāšanu, tā sociālā, ekonomiskā un radošā potenciāla izmantošanu, Latvijas kultūras kanonā nosaukto vērtību aktualizēšanu, pievērst uzmanību sabiedrības kultūras procesu daudzveidībai un vērtību sistēmu atšķirībām, kā arī veicināt skolēnu radošumu un pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā.

2019./2020. mācību gadā Kultūras kanona konkursa moto bija “Brīvības gars kultūras kanonā, radošumā un manī”. Tika sagaidīts, ka konkursa ietvaros skolēni radīs kultūras notikumu, kas atklāj viņu personības un radošās brīvības izpausmes kā veltījumu Latvijas valsts simtgades svinību ceturtajam gadam – 2020. – Brīvības gadam. Konkursa uzdevumi tika izstrādāti kā atbalsts “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas” jaunā satura ieviešanai. Kultūras kanona konkursa 2019./2020. mērķis bija sekmēt skolu jaunatnes pētniecisku, radošu un praktisku iesaisti Latvijas kultūras kanona vērtību aktualizēšanā, īpašu uzmanību pievēršot brīvības ideju daudzveidīgajām izpausmēm gan Kultūras kanonā iekļautajos mākslas darbos un kultūras vērtībās, gan šodienas Latvijas mākslinieku jaunradē, gan ikviena jaunieša radošajās iniciatīvās.

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju pārstāvēja Latvijas Kultūras kanona konkursa Latgales reģionālajā atlasē 1. vietu ieguvušās jaunietes: Ginta Bilinska 11. M1, Līga Madara Arcimoviča 12. M2H un Katerina Marcinkeviča 12. M2H, kurām fināla uzdevuma 14 kritēriju izpildīšanai bija jāprezentē izstādes vai performances (hepenings, ekspozīcija, vides objekts vai tml.) koncepciju. Izstādes idejas izvērsumam par pamatu tika izvēlēta Latvijas kultūras kanonā iekļautās latviešu komponistes Lūcijas Garūtas (1902–1977) kantāte tenoram, baritonam, korim un ērģelēm „Dievs, Tava zeme deg!”, 1943. Tā kā komandas izstādes brīvības ideja tika sasaistīta arī ar šobrīd aktuāliem globāliem pasaules jautājumiem, tās koncepcijas rezultātu īpaši novērtēja UNESCO Latvijas Nacionālās komisija ar savu balvu. Ģimnāzijas komandas idejas muzikālai realizācijai atsaucās skolotājas Svetlanas Bilinskas vadītais ansamblis „Noskaņa” un Rēzeknes Sākumskolas 3.- 4. klašu skolotāji un skolēni, izveidojot krāsainas un dažādās tehnikās izpildītas pašdarinātas kolāžas, kā arī sagādājot pārsteigumu – daži bērni, iedvesmojoties no tēmas, bija sacerējuši dzejoļus. Lieliskās sadarbības rezultātā komandas ideja tika realizēta un, atbilstoši Latvijas kultūras kanona fināla konkursa kritērijiem, tika izstrādāta atbilstoša prezentācija, kas tika demonstrēta fināla uzdevumu vērtēšanas žūrijai 9 cilvēku sastāvā, tostarp Latvijas Kultūras akadēmijas pārstāvjiem, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Nacionālā bibliotēkas, Latvijas valsts simtgades biroja, Latvijas Nacionālā kultūras centra un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju pārstāvošajiem cilvēkiem.

Latvijas kultūras kanona konkursa finālā tika pārstāvētas un par savu brīvības ideju uzvaru cīnījās komandas no 15 dažādām Latvijas skolām. Iegūtā pieredze ir dažos vārdos neizstāstāma, jo tā ir jāpiedzīvo katram pašam gan iesaistoties šādā konkursā, gan klātesot, izjūtot radošuma izpausmju garu un valdošo atmosfēru, jauniešu ideju lidojumus un to realizācijas reālās un vēl diskutējamās iespējas. Lai arī mūsu skolas iekļūšanai 3 vislabāk novērtēto ideju šīgada konkursa topā pietrūka viena vienīga punkta, jo apkopoto rezultātu cipari bija nepielūdzami, tomēr gandarījums ir liels. Tas lika secināt, ka, lai arī esam t.s. jaunpienācēji, tomēr mūsu jaunieši spēj pieņemt izaicinājumus un ar idejām pārliecināt, bet ar savām radošajām iniciatīvām veicināt un bagātināt Latvijas kultūras procesus, kā arī attīstīt un popularizēt Latvijas kultūras kanona vērtību daudzveidīgās izpausmes.

Lielu paldies gan par morālo, gan praktisko atbalstu fināla uzdevuma sekmīgai īstenošanai vēlamies teikt Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas vadībai un visiem līdzjutējiem – jauniešiem, vecākiem un skolotājiem, īpašs paldies skolotājām – Svetlanai Bilinskai, Sarmītei Arbidānei, Vēsmai Poplavskai, ansambļa „Noskaņa” meitenēm, Rēzeknes Sākumskolas kolektīvam un bērniem, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei.

Sagatavoja Ināra Juškāne