Rēzeknes valstspilsētas domes iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu

  1. Jaunatnes iniciatīvu projektiem;
  2. Jauniešu mazo biznesu projektiem.

Tāpat arī izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem.

Projekta iesniedzēji: Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes, valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī juridiskas un fiziskas personas, kas vēlas organizēt nometnes Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem.

Konkursu noteikumi pieejami Rēzeknes valstspilsētas domes iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, Rēzeknē, Krasta ielā 31, 2. stāva 2.8. kab., katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 15.00, kā arī pielikumā.

Rēzeknes pilsētas jaunatnes iniciatīvu projektu līdzfinansējuma piešķiršanas nolikums.

Rēzeknes pilsētas jauniešu mazo biznesa projektu līdzfinansējuma piešķiršanas konkursa nolikums.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas līdzfinansējuma piešķiršanas nolikums.

Projekta pieteikumus aicina iesniegt līdz 2022. gada 20.martam.
Papildus informācija: ARPC jaunatnes lietu speciāliste, E. Ivanova, t. 26033202