Seminārs vispārizglītojošo skolu atbalsta personālam…

     VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību (Latvija), Cerību Zvaigzne (Zviedrija) un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde organizē divu dienu semināru vispārizglītojošo skolu atbalsta personālam (speciālie pedagogi, logopēdi, psihologi, sociālie pedagogi), speciālo izglītības iestāžu pedagogiem „Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskajā procesā ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi”.
Semināru vadīs speciālās izglītības pedagoģe Ingera Lilja (Zviedrija). Speciālo pedagoģiju Ingera Lilja ir studējusi Dānijā, Ūdenses universitātē, bet pirms tam – Zviedrijā, Norčēpingas universitātē ir iegūta pirmsskolas pedagoga kvalifikācija. Lektorei ir ilgu gadu darba pieredze, strādājot dažādās speciālās izglītības iestādēs un ģimenēs, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, konsultāciju un atbalsta institūcijās, bērnu spēju un attīstības līmeņa diagnosticēšanā, kā arī individuālo izglītības plānu izstrādē un mācību procesa organizēšanā. Ingera Lilja sniedz supervīzijas profesionāļiem un vecākiem.

Seminārs notiks 2015. gada 23., 24.februārī. Sākums plkst. 10.00.
Semināra norises vieta: Rēzeknes Valsts ģimnāzija, Kaļķu ielā 12, Rēzeknē.
Uz semināru lūdzam pieteikties līdz 17. februārim pl.12.00, nosūtot e-pastu uz adresi skaidrite.ciule@rezekne.lv.

Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas:
• izglītības iestādes nosaukums,
• vārds un uzvārds,
• personas kods
• ieņemamais amats,
• telefons,
• e-pasts.

Pedagogi saņems LR IZM VISC apliecinājumus par dalību seminārā!

Semināra darba kārtība.