Taureņi, pētnieki, gurķīši jeb erudītie Rēzeknes skolēni – vēstures konkursa „Kultūrvēsturiskais mantojums Rēzeknes pilsētā” dalībnieki

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās vēstures konkurss

 „Kultūrvēsturiskais mantojums Rēzeknes pilsētā”.Konkursu organizēja Rēzeknes Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji sadarbībā ar Rēzeknes valstspilsētas Izglītības pārvaldi ar mērķi radīt interesi par novadpētniecību, paplašināt skolēnu zināšanas un veicināt skolēnu patriotisma un valstiskās identitātes apziņu. Konkursa jautājumus sagatavoja Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolotāji. Skolēni pildīja zināšanu pārbaudes, pielietošanas un radošos uzdevumus.    

Konkursā piedalījās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu (Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes 5. pamatskola, Rēzeknes 2. vidusskola, Rēzeknes Katoļu vidusskola, Rēzeknes 6. pamatskola) 5. klašu skolēni un demonstrēja savas zināšanas par Rēzeknes pilsētvides tēlniecības un arhitektūras objektiem.                            

Skolēni izrādīja lielu interesi un ar aizrautību veica uzdevumus. Mazie rēzeknieši saliedētās un atbalstošās komandās parādīja plašu zināšanu klāstu gan par seniem, gan moderniem un labi pazīstamiem pieminekļiem un ēkām. Veicot radošo uzdevumu, proti, piedāvājot pašvaldības vadībai idejas par pieminekļa, piemiņas zīmes vai piemiņas vietas izveidi kādai personībai vai notikumam, skolēni radīja ļoti saturīgus darbus. Piemēram, tika prezentēta ideja izveidot pieminekli pedagoģei, Latvijas Tautas padomes un Satversmes sapulces loceklei Valerijai Seilei.Skolēni nepadevās apmulsumam, skaidri un nosvērti pievērsās uzdevumiem un, strādājot kopā, guva panākumus un gandarījumu par paveikto.                                            

Kā jau visos konkursos un sacensībās kādam prātā bija aizķērušies vairāk fakti par pilsētvides tēlniecības objektiem, tāpēc komandas konkursa beigās ieguva arī godalgotās vietas. Rēzeknes sākumskolas komanda izcīnīja 1. vietu, Rēzeknes 2. vidusskolas un Rēzeknes 5. pamatskolas komandas draudzīgi sadalīja 2. vietu, Rēzeknes Katoļu vidusskolas komanda bija gandarīti ar 3. vietu un Rēzeknes 6. pamatskolas komanda ieguva atzinību. Skolēni pierādīja gan sev, gan citiem, ka ir zinātkāri, inteliģenti un centīgi pusaudži, kas tiecas pēc lieliem mērķiem un panākumiem. Mazie rēzeknieši var būt pilsētas spēks un lepnums!    Svarīgi atcerēties ne tikai par konkursa dalībniekiem, bet arī par tiem, kas ļāva konkursam noritēt. Paldies par ieguldīto darbu, pacietību un atbalstu 5. klašu skolēnu skolotājām, kas bija līdzās saviem audzēkņiem un deva viņiem pārliecību par savām spējām. Lielu pateicību sakām skolotājām I. Stramkalei, Z. Bogdanovai, R. Solovjovai, I. Sprūgai,I. Deglei un I. Selivončikai. Skolotājas, jūs esat viena no skolēnu panākumu atslēgām!                      

Lielu pateicību nenoliedzami vajag izteikt arī konkursa atbalstītājiem – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas administrācijai un SIA „GJ Grupa” vadītājam G. Juškānam. Panākumus ne vienmēr ir iespējams gūt vienatnē, un ir nepieciešama palīdzīga roka. Paldies, ka radījāt iespēju veicināt skolēnu interesi par vēsturi, novadpētniecību un zināšanu paplašināšanu.

Kā arī pateicība ir izsakāma tiem, kas vadīja un palīdzēja organizēt konkursa gaitu. Paldies skolotājām I. Lagzdiņai un I. Juškānei par konkursa norises pārraudzību, koordinēšanu un skolēnu iedvesmošanu. Paldies arī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas vidusskolēniem- A. Pavlovskai, B. Vēkšējai, B. Lavrinovičai un M. Mikažānam – par sniegto palīdzību konkursa vadīšanā. Pateicoties jūsu atsaucībai, konkurss ritēja raiti un sniedza baudu gan dalībniekiem, gan organizētājiem.                                                                 

Paldies gan dalībniekiem, gan vadītājiem, gan atbalstītājiem par ieguldījumu mūsu pilsētas vērtību un vēstures saglabāšanā un aktualizēšanā!

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 12. C klases skolniece Beatrise Lavrinoviča