Vācu un krievu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs Cēsu Valsts ģimnāzijā

Skolotāju pieredzes apmaiņas semināri ir lieliska iespēja saprast, vai mēs visi, darot vienu darbu, esam vienoti, pārliecināties par savām un kolēģu spējām, redzēt citu un arī savas veiksmes, kā spogulī pamanīt kādu grumbu vai nelīdzenumu, no kā būtu jātiek vaļā.

Tādēļ arī šie izbraukuma semināri uz pārnovadiem ir tik skolotāju iecienīti un vienmēr gaidīti.

Vācu valodas skolotāju MA vadītāja Marija Višķere sadarbībā ar Cēsu Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāju Marutu Vēveri piedāvāja Rēzeknes vācu un krievu valodu skolotājiem brīnišķīgu iespēju – doties pie kolēģiem uz Cēsu Valsts ģimnāziju.

23. aprīlī, jaukā saulainā dienā ar Rēzeknes Izglītības pārvaldes sarūpētu transportu devāmies ceļā uz Vidzemes pērli un kultūras galvaspilsētu Cēsīm. Skolā tikām mīļi sagaidīti un sveikti ar skolēnu izpildītu dziesmu krievu valodā un skolēna uzrunu vācu valodā, kas bija ļoti sirsnīgi un noskaņoja pozitīvam darba cēlienam.

Par Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju augstajiem sasniegumiem, protams, jau bijām daudz dzirdējuši, tomēr mūs neatstāja vienaldzīgus ģimnāzijas direktores Guntas Bērziņas prezentācija par skolas panākumu kaldināšanu.

Savukārt matemātikas skolotāja Anita Bartuševica dalījās pieredzē par inovatīvo praksi, kas daudziem no klātesošajiem bija gana jauns un līdz šim nezināms.

Pēc tam sekoja praktiska nodarbība datortelpā par interneta resursu izmantošanu valodu pasniegšanas procesā. Savā pieredzē dalījās skolotāja Erna Suharževska, kura kādreiz ir absolvējusi Rēzeknes 1. vidusskolu.

Nākamais darba posms notika atsevišķi krievu un vācu valodu skolotājiem. Krievu valodas skolotāji vēroja atklāto stundu 12. klasē, ko vadīja skolotāja Jutta Medne. Stundas temats bija par Krievijas galvaspilsētu Maskavu un demonstrēja skolēnu runātprasmju attīsīšanu. Vācu valodas skolotāji piedalījās sarunā ar Cēsu vācu valodas skolotāju MA vadītāju Marutu Vēveri, daloties katrs ar savu darba pieredzi.

Pēc garšīgas pusdienu maltītes skolas ēdnīcā devāmies ekskursijā pa pilsētu, klausījāmies ērģeļu mūziku Cēsu svētā Jāņa baznīcā, apmeklējām Cēsu pilsdrupas, parku un citas vēsturiskās vietas. Mūsu gids bija kādreizējais Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors Ivars Zemītis, īstens sava novada patriots un pazinējs.

Iespaidu un pozitīvu emociju pārpilni devāmies mājup.

Lai šis brauciens varētu notikt, bija parūpējusies Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde gan nodrošinot transportu, gan sarūpējot suvenīrus, ko pasniegt cēsiniekiem.

Sirsnīgs paldies par atbalstu Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Drelingam un Izglītības pārvaldes Metodiskā centram, kā arī mūsu autobusa šoferim.

Šis brauciens mūs bagātināja, jo ikviena jauna pieredze ir vajadzīga un noderīga, un ļāva saprast, ka mēs tiekam novērtēti savā pilsētā un katrs savā skolā.

Krievu valodas skolotāju MA vadītāja Janīna Miņina