Valmieras angļu valodas skolotāji viesojas Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā

Sešpadsmit skolotājas , kas pārstāvēja Valmieras angļu valodas metodisko apvienību, ieradās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā 9.oktobrī plkst.10.30. Skolas direktors Jānis Poplavskis, direktora vietniece audzināšanas darbā Astra Prīdāne, ģimnāzijas metodiskā centra vadītāja Anita Deksne, kā arī angļu valodas skolotājas Olga Supe, Gaļina Skačkova un Inessa Špeļkova sagaidīja drēgnā āra gaisā nosalušās viešņas. Pie kafijas tases un pīrādziņiem J. Poplavskis Valmieras skolotājām pastāstīja par skolu, piedāvātajām programmām, izglītības kvalitātes vērtēšanas pieeju un atbildēja uz skolotāju jautājumiem. Pēc tam visi devās ekskursijā pa skolu..

Plkst. 12.00 angļu valodas skolotājiem bija dota iespēja klausīties 11.v2 skolnieka Alvja Mešalkina prezentāciju par BASF akadēmiju, kur šovasar ASV vienu mēnesi ilgā programmā viņš bija piedalījies. Alvis pastāstīja, cik spēka bija jāiegulda un kādus uzdevumus bija jāveic, kā arī cik liels konkurss bija jāiztur, lai dabūtu šo stipendiju. Skolēns arī informēja par akadēmijas mērķiem un programmu, savā stāstījumā meistarīgi iekļaujot arī video materiālus. Pēc Alvja pusstundu ilgās prezentācijas skolotājiem tika piedāvāta muzikālā pauze, kurā kā mākslinieki ar angļu valodā skanošām dziesmām uzstājās Emīls Banga, Estere Lubgāne un Karīna Seile-Zundāne. Skolēni izpelnījās aplausus un klausītāju atbalstu. Pēc tam ar prezentāciju par dalību Comenius projektā „Training for Life” uzstājās Kristiāna Deksne un viņas stāstījumu papildināja skolotāja Inessa Špeļkova. Tika uzdoti arī jautājumi, uz kuriem runātāji labprāt atbildēja.

Pēc tikšanās aktu zālē skolotāji devās uz apspriežu telpu, kur sarunās par skolu un angļu valodu pavadīja tikšanās atlikušo laiku.

12.10.2015.

Rēzeknes Angļu MA vadītāja Olga Supe