VIENLĪDZĪBA, SADARBĪBA UN LĪDZDALĪBA

Jau no jūnijā Rēzeknes IP, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas un Rēzeknes 2. vidusskolas pedagogi darbojas projektā skolām “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”). Šī gada 30. septembrī Tatjana Tokareva (Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes metodiķe), Marina Smirnova ( Rēzeknes 2. vidusskolas direktora vietniece) un Olga Supe (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja un Svešvalodu jomas vadītāja) devās vizītē uz Skotijas galvaspilsētu Edinburgu, lai piedalītos pieredzes apmaiņas seminārā par kompetencēs balstīta izglītības modeļa ieviešanu Skotijā.
Otrdien, 1.oktobrī Britu Padomes Skotijā biroja telpās satikās projekta dalībnieki no Rīgas, Rēzeknes, Liepājas, Ventspils un Jūrmalas pašvaldībām, lai noklausītos Nika Morgana (Education Scotland vadītājs) prezentācijā par Skotijas izglītības sistēmu, tās pārkārtošanu, jaunā modeļa priekšrocībām un trūkumiem, jo uz kompetencēm balstīta izglītības sistēma šajā salas daļā tika ieviesta jau 2010.gadā, jo diemžēl arī šeit nākas saskarties ar tādām problēmām kā iedzīvotāju samazināšanās attālos reģionos, finansu trūkums un kvalificētu skolotāju trūkums, īpaši matemātikā un datorzinātnēs. Lai mazinātu šīs problēmas, skolas un izglītības administratori mēģina sadarboties, ieviest pozitīvas pārmaiņas, mācīties un veicināt visu līmeņu izglītības darbinieku izaugsmi. Pēcpusdienā bija iespēja arī konsultēties ar E-Twinning līderi Gary Shiells, kurš pastāstīja par starptautisko projektu pieredzi.
Trešdien, 2.oktobrī pedagogu grupa devās uz Glāzgovu, kur sākumā bija paredzēta vizīte St Ninians sākumskolā. Skolotāji apskatīja skolu, kas bija ārkārtīgi krāsaina, visnotaļ piemērota skolēnu vecuma īpatnībām, atbalstošie materiāli, skolēnu darbi un projekti izvietoti uz tā saucamajām “runājošajām” sienām gan koridoros, gan klasēs. Skolotāji bija ļoti atsaucīgi, rādīja pašizgatavotus materiālus, atbildēja uz daudzajiem jautājumiem. Varēja just, ka skolotāji strādā daudz, ir ieinteresēti izglītības procesa uzlabošanā. Leslija Atkinsa no Glāzgovas domes pastāstīja par starpskolu sadarbību un starptautisko projektu pieredzi. Pēcpusdienā devāmies uz vidusskolas tipa skolu Shawlands Academy. Skola ir īpatnēja ar to, ka te cenšas draudzīgi sadzīvot 57 valodās runājoši 1250 jaunieši. Liela uzmanība šeit tiek veltīta iekļaujošajai izglītībai un citādi runājošo jauniešu mācību izaicinājumu pārvarēšanai. Skola lepojas ar saviem sasniegumiem un priecājas par ikviena skolēna panākumiem, taču atzīst, ka viena no lielākajām problēmām ir stundu apmeklējums un integrēšanās angliski runājošo vidē.
Ceturtdien no rīta ieradāmies St.David’s katoļu vidusskolā, kur mācās aptuveni 800 skolēni, kuri, protams, ne visi ir katoļi. Skola ir īpatnēja ar to, ka tīri fiziski tā ir apvienota vēl ar divām skolām, jo šīs skolas dalās ar kopīgu peldbaseinu, milzīgu aktu zāli, kā arī vēl lielāku ēdnīcu, taču ļoti maz vai nemaz sadarbojas savstarpēji izglītības procesa īstenošanā. Šis milzīgais komplekss ir veidots, lai taupītu pašvaldības līdzekļus un uzcelts salīdzinoši nesen – 2014.gadā. skola pārsteidza ne tikai ar modernajām telpām un laikam atbilstošu mācību vidi, bet arī ar ārkārtīgi profesionālu un pretimnākošu skolas direktora stāstījumu un svaigiem ieteikumiem, kā arī skolas godu augstu turošiem skolēniem. Ne tik veiksmīga menedžmenta ziņa likās nākamā skola – Penicuik High School Edinburgas apkaimē, kas dibināta jau 1937. gadā un specializējas STEM priekšmetos. Skolā mācās 690 skolēni un strādā 47 pedagogi. Skolā strādā ļoti atsaucīgi pedagogi, taču materiālā bāze ir ļoti novecojusi un tai nepieciešami kardināli uzlabojumi.
Piektdien British Council Scotland ofisā BC Latvijā vadītājas Zanes Matesovičas paspārnē notika projekta daļas izvērtēšana un dalīšanās ar pārdomām par brauciena ieguvumiem un tad jau – ceļš mājup.
Kaut arī turpceļš un mājupceļš prasīja daudz laika un izturības, ikviena piedāvātā projekta aktivitāte nesa daudz jaunu iespaidu, rosināja domāt un salīdzināt, kritiski vērtēt un spriest, kas ir jāpārņem un jāievieš arī Rēzeknes skolās, vai, tieši otrādi – no kā vajadzētu izvairīties.
21.oktobrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notiks seminārs Rēzeknes skolu svešvalodu pedagogiem par pieredzes apmaiņas vizīti un ieguvumiem, kā arī secinājumiem.

Pateicamies Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei par atbalstu.

Projekta koordinatores Olga Supe un Marina Smirnova