11. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde Daugavpilī

2017.gada 13.martā Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika 11. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7.un 10.klašu skolēniem. Olimpiādi organizēja Daugavpils Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājas I.Kondratjeva un I.Žukovska ar mērķi rosināt skolēnu interesi par latviešu valodu un literatūru un attīstīt skolēnu radošās spējas. 7.klašu olimpiādes tēma –  „Vērtības”. Skolēni strādāja ar tekstu no komunikatīvās, valodas un sociokultūras kompetences viedokļa, kā arī rakstīja jaunrades darbu. 7.klašu grupā dalībnieki pārstāvēja 22, bet 10.klašu grupā – 21 izglītības iestādi.
10.klašu olimpiādes tēma – „Mūsu laika vērtības”. „Atslēga” literatūras uzdevumiem – Valsts Kultūrkapitāla fonda īstenotās mērķprogrammas „Nacionālās identitātes veicināšana” vēsturisko romānu sērija „Mēs. Latvija. XX gadsimts”. Olimpiādes dalībnieki veica teksta fragmentu analīzi literatūras un valodas aspektā, rakstīja viedokli par to, ka ,, romānu sērija ir sava veida pretošanās žests kursam uz vēstures aizmiršanu, uz tīšu degradēšanu, uz visādiem vēsturiski politiskajiem draudiem, kas virmo gaisā’’, kā arī radošo darbu.
Olimpiādē piedalījās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 5.vidusskolas un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni.
7.klašu grupā 1.vietu ieguva Rēzeknes 5.vidusskolas skolēns S.Bulduris (sk.B.Trimalniece), 10.klašu grupā 1.vieta Rēzeknes 5.vidusskolas 10.kl.skolniecei L.Pentjušai (sk.Dz.Circāne), 2.vieta Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolniecei B.Rundānei (sk.I.Prikule).
Lai gandarījums par to, ka rēzeknieši kārtējo reizi apliecinājuši savas zināšanas un prasmes!

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja I.Prikule