Lietišķās informātikas olimpiādē “Paskāla ritenis”

Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 6. vidusskolas un Rēzeknes 2. vidusskolas skolēni veiksmīgi piedalījās Daugavpils Universitātes rīkotā lietišķās informātikas olimpiādē “Paskāla ritenis”. Olimpiādes mērķis – skolēnu teorētisko zināšanu paplašināšana un praktisko iemaņu nostiprināšana lietišķajā informātikā. Olimpiādes uzdevumi:

  • Mūsdienu informācijas tehnoloģiju popularizēšana izglītības iestādēs.
  • Skolēnu motivācijas un erudīcijas veicināšana un attīstība lietišķās informātikas jomā.

Mūsu skolēni labi paradīja sevi ne tikai risinot olimpiādes uzdevumos, bet arī dažādos konkursos, kur saņēma vērtīgas balvas no olimpiādes sponsoriem. Skolotājiem, olimpiādes ietvaros, tika piedāvāta iespēja apmeklēt lekciju “Moderno tehnoloģiju nozīme un pielietojums mācību procesā” un saņemta par to kvalifikācijas celšanas apliecību. Paldies organizatoriem – Daugavpils Universitātei, par labi un ražīgi pavadīto laiku.