KONKURSS “AIZRAUJOŠĀ ANGĻU RAKSTNIEKU BĒRNU LITERATŪRAS PASAULE”

Rēzeknes sākumskolā 2017.gada 30. martā risinājās Rēzeknes vispārizglītojošo skolu 6. klases skolēnu konkurss “AIZRAUJOŠĀ ANGĻU RAKSTNIEKU BĒRNU LITERATŪRAS PASAULE”

Skolēni tika rosināti attīstīt sadarbības prasmes un patstāvīgās izziņas prasmes kopīgi izmantojot angļu valodā gūtās zināšanas. Konkursa uzdevumus izstrādāja Rēzeknes sākumskolas  angļu valodas skolotājas Gaļina Skačkova un Iveta Gailuma sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas  Izglītības pārvaldi un Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu angļu valodas skolotāju metodisko apvienību.

Konkursā piedalījās 7 skolu komandas  (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes 2.,3.,4.,5.,6. vidusskola). Komandām netika piešķirtas vietas, taču tās visas ieguva nominācijas. Lūk rezultāti:

Skola Nominācija
1. Rēzeknes sākumskola The Best Readers
2. Rēzeknes 2. vidusskola Mowgli’s Best Friends
3. Rēzeknes 3. vidusskola Perfect Detectives
4. Rēzeknes 4. vidusskola Real Jungle Experts
5. Rēzeknes 5. vidusskola Literature Experts
6. Rēzeknes 6. vidusskola Secret Agents of the Chocolate Factory
7. Rēzeknes Poļu valsts ģimnāzija Treasure Seekers

Paldies organizētājiem un skolotājiem I. Gailumai (RS), G. Skačkovai (RS), I. Bulei (5.vsk), S. Nilovai (3.vsk), O. Kučerovai (2.vsk), I. Hižņakai (4.vsk), G. Ivanovai (RPVĢ) un D. Kuzminam (6.vsk),  kas sagatavoja komandas konkursam!

Rēzeknes angļu valodas skolotāju MA vadītāja

Olga Supe