Aicinām iesniegt interešu izglītības programmas valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai 2020./2021. mācību gadam

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu par valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2020./2021.mācību gadam.
Izstrādātās interešu izglītības programmas, pievienojot ziņas par programmas īstenotāja profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību, līdz 2020.gada 3.jūlijam iesniegt Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē vai iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv . Tālrunis informācijai: 64605857.