Aicinām iesniegt interešu izglītības programmas valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai 2024./2025. mācību gadam

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2024./2025.mācību gadam.

Iesniedzamie dokumenti:

  1. Pieteikums;
  2. Interešu izglītības programma;
  3. Ziņas par programmas īstenotāja profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu darbiniekus.

Pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2024.gada 31.jūlijam:

  • iesūtot pa pastu, adresāts – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde, Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601;
  • iesniedzot personīgi, Izglītības pārvaldes 202.telpā vai ievietojot Izglītības pārvaldes pasta kastē Atbrīvošanas alejā 91, Rēzekne;
  • nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz Izglītības pārvaldes oficiālo elektronisko adresi vai uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv.

Tālrunis informācijai: 64605857, 64622123