Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā.

Lai sniegtu atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem un, lai pilnvērtīgi un veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē, kā arī, lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi un  stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām uzsāk atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” realizāciju. Neformālās izglītības pasākumus organizē Ukrainas bērniem un jauniešiem no 5 līdz 18 gadu vecumam, vienam bērnam nodrošinot atbalstu 297 euro apmērā par 60h neformālās izglītības pasākumos, t.sk. latviešu valodas apguvei.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu neformālās izglītības pasākumu organizēšanai sākot ar 2024.gada jūniju līdz 2024.gada 1.decembrim.
Aicinām organizatorus iesaistīties atbalsta sniegšanā un līdz 31.maijam pieteikties neformālo pasākumu organizēšanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, pieteikumus iesūtot uz e-pastu izglitiba@rezekne.lv vai nosūtot pa pastu – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde, Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601.

Vairāk informācijas: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Linda Gevaļa, tālrunis 66912345

Vadlīnijas (1.pielikums)

Atskaites forma (2. pielikums)

Atskaites forma (3. pielikums)

Pieteikums (4.pielikums)