Austrumlatvijas atklātā ķīmijas olimpiāde

Šī gada 6. aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika Austrumlatvijas atklātā ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasēm, kurā piedalījās 110 dalībnieki no 22 izglītības iestādēm.
Olimpiādes organizēšanā piedalījās Rēzeknes pilsētas ķīmijas skolotāju MA vadītāja Irina Matule, ķīmijas olimpiādes uzdevumus sastādīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka.
Olimpiādes dalībniekiem pēc trīs stundu olimpiādes uzdevumu risināšanas bija iespēja apmeklēt Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs” un darboties radošajās darbnīcās, kā arī piedalīties informācijas dienas pasākumā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.
Pateicamies Dagdas vidusskolas, Daugavpils 3.vidusskolas, Galēnu pamatskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Jaunsilavas pamatskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Līvānu 1.vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Maltas vidusskolas, Mežvidu pamatskolas, Nautrēnu vidusskolas, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Rudzātu vidusskolas, Viļānu vidusskolas, Zilupes vidusskolas, Rēzeknes 3.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas ķīmijas skolotājiem un olimpiādes dalībniekiem par piedalīšanos pasākumā talantīgajiem skolēniem.
Labākos rezultātus (komandas ieskaite – pēc olimpiskā principa)  sasniedza Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (skolotāja Valentīna Pastare) un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas (skolotāja Sandra Zeltiņa) audzēkņi.
Lepojamies ar Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu panākumiem (9.m2 klases skolniecei Patrīcijai Āboliņai, 10.m2h klases skolniekam Renātam Vasiļjevam, 11.m2v klases skolniecei Sabīnei Voverei iegūts I pakāpes diploms, 9.m1 klases skolniecei Laumai Gailumai, 11.m1h klases skolniekam Ņikitam Šarapovam – II pakāpes diploms, 10.m1v klases skolniekam Dinam Mironovam, 9.m1 klases skolniecei Laumai Skarbinīkai – III pakāpes diploms, 10.m1v klases skolniecei Elizabetei Rupajai, 12.m1 klases skolniecei Martai Madarai Pekšai – Atzinība) atklātajā ķīmijas olimpiādē!
Paldies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par aktīvu līdzdalību un skolēnu sasniegumiem atklātajā ķīmijas olimpiādē! Pateicības vārdi arī Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei, kas nodrošināja dalībniekus ar darba materiāliem, sarūpēja medaļas olimpiādes uzvarētājiem un nodrošināja kafijas pauzes skolotājiem.

Rēzeknes pilsētas ķīmijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja                                   Irina Matule