Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas olimpiāde 1. – 12. klašu izglītojamajiem

Katru mācību gadu aprīlī Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un pilsētas vizuālās mākslas skolotāju MA organizē vizuālās mākslas olimpiādi pilsētas vispārizglītojošo skolu 1. -12. klašu izglītojamajiem. Šogad minētā olimpiāde notika 6.aprīlī un tās  tēma bija Latvijai -100.
Olimpiādē piedalījās 78 izglītojamie no visām pilsētas vispārizglītojošajām izglītības iestādēm.
1.- 4. klašu grupā dalībnieki skatīja mākslinieka Vilhelma Purvīša gleznu reprodukcijas un zīmēja savu radošo darbu – ainavu  pavasara vai rudens krāsās.
Darbi tika vērtēti 1.-2. klašu un 3.– 4.klašu grupās.
1.- 2. klašu grupā 1. vieta  Dominikai Letjagai – Rēzeknes sākumskola, 2. vieta Sofijai Kačnovai – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, 3. vieta Sofijai Teplovai no Rēzeknes 2. vidusskolas un Ievai Krolei no Rēzeknes 6. vidusskolas. Atzinība tika piešķirta Marekam Ziepniekam – Rēzeknes sākumskola.
3.- 4. klašu grupā 1. vieta  Danielai Ciršai – Rēzeknes 5. vidusskola, 2. vieta Anastasijai Petrovai un Rodionam Lebedevam – Rēzeknes 2. vidusskola, 3. vieta Darinai Dobriņinai no Rēzeknes 3. vidusskolas.  Atzinība  Jegoram Aitovam – Rēzeknes 2. vidusskola.
5.- 6. klašu olimpiādes dalībniekiem bija jāzīmē radošs darbs ar eļļas pasteļiem vai vaska krītiņiem pēc izvēles.  Iedvesmas avots bija dzejoļi par Latviju. Vērtēšanas komisija 1. vietu piešķīra Paulai Piteronokai no Rēzeknes sākumskolas. 2. vieta – Ellai Zlotņikovai – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, 3. vieta – Martai Litvinovai – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija. Atzinības saņēma Paula Kozlovska – Rēzeknes Katoļu vidusskola, Viktorija Soročina – Rēzeknes 3. vidusskola un Ella Sandore – Rēzeknes 6. vidusskola.
7.- 12. klašu olimpiādes dalībnieki veidoja radošu darbu – plakātu krāsainās grafikas un kolāžas tehnikā par vienu no piedāvātajām 5 tēmām par Latviju. Darbi tika vērtēti 7. – 9. klašu un 10. – 12. klašu grupās.
7.- 9. klašu grupā 1. vieta Evelīnai Kozlovai – Rēzeknes 6. vidusskola, 2. vieta Sanitai Bērziņai – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 3. vieta Aivai Rudzītei – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija un Rudītei Gaidulei – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija.
10.- 12. klašu grupā 1. vieta Verai Smirnovai – Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija, 2. vieta Alisei Zaharovai – Rēzeknes 6. vidusskola, 3. vieta Jeļizavetai Sidorovai – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija.
Olimpiādes organizētāji izsaka pateicību 1. – 4. klašu un vizuālās mākslas skolotājiem par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā olimpiādei. Paldies RMDV Mākslas skolas vadītājai Kristīnei Bindukai un RTA lektorei Lienei Zarembo par dalību vērtēšanas komisijā.

Pilsētas vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieku darbi būs apskatāmi izstādē no 24.04.2018. – 31.05.2018. Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja J. Staudža

Fotogrāfijās: Olimpiādes dalībnieku darbi.