Rēzeknē notika reģionālā vācu valodas olimpiādē

11.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā noritēja reģionālā vācu valodas olimpiāde 8.klasēm. Olimpiādes uzdevumu saturs tika saistīts ar stāstījumu par dotajām tēmām, tās bija sarunas par attēliem, kāda izvēlēta dzejoļa lasījums un sarunas par tā saturu. Olimpiādes dalībnieki apmeklēja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”, kur viņus sagaidīja speciālisti un sais tošas nodarbes un radošas darbnīcas.
Lepojamies ar Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 8.m3 klases skolnieka Huberta Zimacka (skolotāja Ginta Lubgāne) panākumiem un iegūto 2.vietu reģionālajā olimpiādē!  Pateicamies ARPC „Zeimuļs” vadībai un speciālistiem par sadarbību, kā arī Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei par atsaucību, kafijas pauzes nodrošināšanu un materiālu sagādi sekmīgai reģionālās olimpiādes norisei.
Rēzeknes pilsētas vācu valodas skolotāju MA vadītāja Marija Viškere