Rēzeknes pilsētas sociālo zinību, politikas un tiesību skolotāji piedalās seminārā Satversmes tiesā

9. aprīlī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) organizēja izglītojošu semināru “Sabiedrība, valsts, tiesības – Satversmes vērtību diskursā”. Uz semināru tika aicināti sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogi no Latgales reģiona. Seminārā piedalījās arī Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu sociālo zinību, politikas un tiesību skolotāji.
Semināra laikā skolotāji guva ieskatu vairākās juridiska rakstura tēmās, pilnveidoja izpratni par tiesību jautājumiem mācību saturā.  Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele vērsa uzmanību uz Satversmē nostiprinātajām vērtībām. Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece sniedza priekšlasījumu par tiesību pamatiem un tiesību avotiem. Skolotājiem tika skaidrots , kas ir tiesības, kas ir tiesību normas, kādi ir Latvijas tiesību avoti, kāda ir šo tiesību avotu hierarhija, kāda ir Latvijas tiesu sistēma. Skolotāji papildināja zināšanas par Satversmi, tās tapšanu, un pieņemšanu. Saistošs bija arī Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājas Allas Spales priekšlasījums par Satversmē nostiprinātajām pamattiesībām, skaidrojot Satversmes tiesas lomu un kompetenci šo pamattiesību aizsardzībā.
Semināra dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, piedalīties diskusijā. Visi dalībnieki saņēma apliecinājumus par dalību seminārā. Skolotāji izteica viedokli, ka seminārs bija vērtīgs un gūtā informācija tiks izmantota mācīšanas un mācīšanās procesā.

Lasīt vairāk: http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/7427/

Foto: Rēzeknes pilsētas sociālo zinību un politikas un tiesību skolotāji pie Satversmes tiesas

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas sociālo zinību skolotāju MA vadītāja J. Staudža