Notikusi 8. atklātā kulturoloģijas olimpiāde 10. – 12. klašu izglītojamajiem

Lai padziļinātu kultūras zināšanas un izpratni par vietējo, valsts un Eiropas kultūras mantojumu un tā vietu pasaulē, jau vairākus gadus aprīlī Rēzeknes pilsētas kulturoloģijas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju, organizē atklāto kulturoloģijas olimpiādi. Šogad olimpiāde notika  12.aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā un tika veltīta Latvijas simtgadei.
8. Atklātās kulturoloģijas olimpiādes tēma: Latviešu profesionālās mākslas attīstība no pirmsākumiem (19. gadsimta beigas) līdz 20. gadsimta beigām. Olimpiādes uzdevumu tēmas:

  • Profesionālās mākslas veidošanās Latvijā;
  • Kultūras Kanonā iekļautās kultūras vērtības;
  • Modernisma attīstība Latvijā;
  • Padomju perioda tēlotājmāksla.

Olimpiādes saturā bija zināšanu pārbaudes un pielietošanas uzdevumi, kā arī radošs uzdevums.
Olimpiādes dalībnieki : Valsts ģimnāziju un Latgales novada vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu izglītojamie. Olimpiādē piedalījās Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Madonas Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes 5. vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Nautrēnu vidusskolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas izglītojamie.

Olimpiādes rezultāti:

  1. vieta Inesei Maslovai – Krāslavas Valsts ģimnāzija un Laimai Undzulei – Daugavpils Valsts ģimnāzija,
  2. vieta Paulai Vakarinai – Jēkabpils Valsts ģimnāzija un Kristīnei Rutkovskai – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija,
  3. vieta Sintijai Skerškānei – Kāslavas Valsts ģimnāzija un Nanijai Dzjadzinai –  Daugavpils Valsts ģimnāzija.

Atzinības tika piešķirtas Līgai Madarai Arcimovičai  – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija un Danielam Pavlovičam – Jēkabpils Valsts ģimnāzija. Pateicības par dalību olimpiādē saņēma visi dalībnieki.
Pēc olimpiādes darba, dalībniekiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, iepazīties ar skolas darbnīcām un izglītības programmām.
Olimpiādes organizētāji izsaka pateicību kulturoloģijas  skolotājiem par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā olimpiādei.
Lai veiksmīgs mācību gada noslēgums!

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas kulturoloģijas  skolotāju MA vadītāja J. Staudža

Fotogrāfijās: Olimpiādes dalībnieki.