RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ VESELĪBAS DIENA ,,ZINOŠS – TĀTAD VAROŠS”

Rēzeknes sākumskolā 2018. gada 17. aprīlī ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001), nodarbību cikla ,,Pirmā palīdzība” ietvaros tika rīkota Veselības diena ,,Zinošs – tātad varošs”. Skolas telpās tika radīta poliklīnikas gaisotne. Skolēnus sagaidīja baltos halātos ģērbi dakteri – Pirmās palīdzības laboratorijas skolēni. “Reģistratūras laboratorijā” skolēns piereģistrējoties saņēma apgaitas kartīti, kurā atzīmēt veiktās manipulācijas. Pirmās palīdzības laboratorijās “jaunie dakteri” mācīja pārējiem skolēniem, kā rīkoties dažādās situācijās. Prast savu zināšanu līmenī palīdzēt citam nelaimē nonākušam cilvēkam. “113 laboratorijā”, spiežot telefona pogas, bija jānosauc secība, kā izsaukt neatliekamās medicīnas palīdzības (NMP) brigādi. “Draudzīgās saites laboratorijā” – katrs iemēģināja roku, uzliekot spiedošo pārsēju, lai prastu rīkoties asiņošanas gadījumā. Vislielāko interesi bērniem “Pirmās palīdzības laboratorijā” raisīja praktiskā nodarbība netiešās sirds masāžas veikšana uz manekena. Cik tas var būt nopietni, ja noticis negadījums, jāglābj cilvēka dzīvība? Laboratorijas skolēni atzina, ka tas esot ļoti grūts uzdevums veikt 30 netiešās sirds masāžas, bet, ja būs nepieciešamība, viņi zinās, kā to izdarīt. “Operācijas bloka laboratorijās” varēja ienākt tikai uzģērbjot vienreizējo halātu, cimdus, un tad veikt injekcijas – šoreiz pacientu lomā bija lācis un zaķis. Injekciju šļirces bija bez adatām un pildītas ar ūdeni. Abi pacienti tika veiksmīgi izārstēti. Nopietnāka bija “Sirds ritma laboratorija”, kur varēja saklausīt savas sirds darbību, tika veikta arteriālā asinsspiediena mērīšana. “Veselīgā uztura laboratorijā”, groziņos sarindojās kārumi un našķi, dārzeņi un augļi, atbilstoši uztura piramīdai, sagrupēti veselīgā un neveselīgā pārtikā.
Pēc veiksmīga laboratoriju apmeklējuma, atrādot reģistrācijas kartiņu, katrs balvā saņēma veselīgu un garšīgu burkānu. Pirmās palīdzības pulciņa skolēni: Alma Augstkalne, Evelīna Brasla, Zuzanna Čigāne, Justīne Deksne, Paula Dukaļska, Meldra Kromane, Elizabete Loca, Enija Nagle, Elizabete Sirmā, Laura Meldere, Anete Grudule, Diāna Apine un Laura Vancāne ar lielu atbildības sajūtu veica savus pienākumus. Veselības diena bija izdevusies!
Paldies Rēzeknes sākumskolas direktorei Ilonai Stramkalei par ideju un atbalstu pulciņa izveidē un veselības dienas organizēšanā, Jānim Krišāna kungam par materiālās bāzes nodrošinājumu pulciņam. Skolas pavārēm par gardajiem burkāniem, visiem, kas piedalījās un palīdzēja organizēt šo dienu.
Paldies vecākiem par atbalstu, par tik aktīviem, zinošiem un darboties gribošiem bērniem.

Rēzeknes sākumskolas medicīnas māsa Laila Rancāne