Rēzeknes pilsētas vācu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Juglas vidusskolā

20. aprīlī Rēzeknes pilsētas un Gulbenes novada vācu valodas skolotājas piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā Juglas vidusskolā. Ekskursijas laikā pa skolu skolotājas apskatīja gan mācību telpas, gan guva ieskatu par skolas mācību procesu, tradīcijām un ārpusstundu un ārpusskolas aktivitātēm.
Interesanti bija iepazīties,  kā Juglas vidusskolā realizē starpdisciplināro pieeju mācību procesā. Starpdisciplinārās sadarbības mērķis ir mācību gada laikā izveidot starpdisciplināro mācību portfolio, ko var izmantot visi pedagogi tālākajā darbībā.
Varēja vērot, kā sadarbojas ķīmijas un mājturības un tehnoloģiju skolotājas, ļoti veiksmīgs piemērs bija redzams, kā latviešu valodas un matemātikas skolotājas strādā, risinot teksta uzdevumus. Angļu valodas un vēstures skolotāju sadarbības rezultātā skolēni veidoja aizkustinošas  intervijas ar Baltijas ceļa dalībniekiem.
Semināra dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, piedalīties diskusijā. Skolotāji izteica viedokli, ka seminārs bija vērtīgs un gūtā informācija tiks izmantota mācīšanas un mācīšanās procesā.
Pateicamies Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei par atbalstīto iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas seminārā Juglas vidusskolā.

Rēzeknes pilsētas vācu valodas skolotāju MA vadītāja Marija Viškere.