Bērnu drošība sabiedriskajā transportā

Lai uzlabotu bērnu drošību sabiedriskajā transportā, Iekšlietu ministrija kopīgi ar Valsts policiju un, pieaicinot sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā iesaistītās institūcijas, ir izstrādājusi informatīva rakstura materiālu par bērnu drošību sabiedriskajā transportā. Tajā ir apskatītas tipiskākās ar bērnu drošības apdraudējumu saistītās situācijas un iespējamā transportlīdzekļa vadītāja vai biļešu kontroliera rīcība, lai novērstu bērna drošības apdraudējumu. Aicinām izmantot šo informatīvo materiālu ikvienam savā atbildības jomā, aktualizējot jautājumu par bērna drošību sabiedriskajā transportā.