Mīlestības dziesma Latvijai!

Spilgti notikumi caurstrāvo mūsu ikdienu, taču īpaši nozīmīgi tie šķiet tad, ja mēs paši esam to aculiecinieki un dalībnieki. Latvijas simtgades svētku koncerts Latgales vēstniecībā GORS š.g. 18.novembrī mūsu pilsētas skolu koru dalībniekiem  paliks atmiņā kā spilgts un neaizmirstams notikums. Izņemot Dziesmu svētkus, Rēzeknes skolu jauniešu dzīvēs nav daudz tādu pasākumu, kas personiski  vienotu tik daudz dziedošu cilvēku, pulcējot tos vienuviet un  vienlaikus ļaujot just neaprakstāmu saviļņojumu, dziesmas spēku un lepnumu par savu zemi.
Bērni un jaunieši ir mūsu tautas vērtība, bez kuras valsts pastāvēšanai nav jēgas. To, ar kādu saviļņojumu, patiesu aizrautību un mīlestību, koristi dziedāja Latvijas dzimšanas dienas svētku koncertā, ar vārdiem nav iespējams aprakstīt. Lai to saprastu, ir jāredz bērnu mirdzošās acis un  tās emocijas, kas virmoja gaisā vēl ilgi pēc koncerta. Kamēr mūsu tautai ir tādi  bērni un jaunieši, mēs varam būt droši par Latvijas nākotni.
Koncertā piedalījās Rēzeknes Valsts 1.ģimāzijas jauktais koris (diriģentes Svetlana Bilinska un Aija Cīrule Leiduma), Rēzeknes 5.vidusskolas jauktais koris “Zīle” (diriģente Ināra Skrule, kormeistares Iveta Kepule, Ingrīda Džigune), Rēzeknes 6.vidusskolas jauktais koris “Crescendo” (diriģente Tatjana Davidovska, koncertmeistare Larisa Kravčenko), Rēzeknes 5.vidusskolas zēnu koris ”Olūteņš” (diriģente Ināra Skrule), Rēzeknes 6.vidusskolas zēnu koris “Grado” (diriģente Tatjana Davidovska), Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas meiteņu vokālais ansamblis ”Noskaņa” (vadītāja Svetlana Bilinska).
Paldies  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora vietniecei audzināšanas darbā Astrai Prīdānei par ideju rīkot skolu koru koncertu Latvijas dzimšanas dienā Austrumlatvijas koncertzālē. Paldies Rēzeknes pašvaldībai, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei , visai Latgales vēstniecības “Gors “komandai un Ilonai Rupainei, kas atbalstīja un realizēja šo ideju.  Paldies instrumentālajai grupai Eināra Lipska vadībā  un visiem mūziķiem! Kopā mēs paveicām milzu darbu un radījām brīnišķīgus svētkus!

Rēzeknes kultūras un pašizpausmes mākslā vadītāja   S.Bilinska