Britu kultūras un mācību projekts “ROADSHOW”

Pēc pirmās projekta īstenošanas dienas Daugavpilī, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā 25.oktobrī turpinājās Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas (LAVSA) Lielbritānijas kultūras un izglītības projekts “Roadshow”.
Trīsdesmit septiņi pilsētas un novada angļu valodas skolotāji pievienojās LAVSA angļu valodas pasniedzējiem Robertam Bakmeistaram, Endrjū Doksijam un Kreigam Rouzam, lai apgūtu  medijpratību un kritisko domāšanu, veidojot iekļaujošu un diferencētu mācību vidi un integrējot  britu kultūras aspektus mācību programmā. Pēc mācību sesijām sākās diskusijas pie “apaļā galda” par skolotājiem aktuāliem jautājumiem, un trīs profesionāli pasniedzēji dalījās  pieredzē, aktualizējot dažādas  pedagoģiskās un didaktiskās pieejas. Katrs dalībnieks saņēma Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas un Britu padomes  8 stundu profesionālās pilnveides sertifikātu. LAVSA pateicas par British Council un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas atbalstu, kas padarīja projektu iespējamu.

Roadshow projekta vadītājs Robert Buckmaster