Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību

Ministru kabineta noteikumi Nr.363 Rīgā 2013.gada 2.jūlijā (prot. Nr.37 23.§) Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtībuIzdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 13. un 32.punktu, 48.panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 18.pantu I. Vispārīgais jautājums 1. Noteikumi nosaka pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
Lasīt tālāk…