Ceļā uz nākošajiem Dziesmu svētkiem!

     Tradīcijas nevar uzdāvināt ,iesaiņotas skaistā papīrā un pārsietas ar spilgtu lentu. Tās ir nododamas no paaudzes paaudzē- izdziedot, izdejojot un izdzīvojot.
Tāpat  ir ar skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, kas notiek ik pēc pieciem gadiem. Tie ir nozīmīga kopējā Dziesmu un deju svētku tradīcijas procesa sastāvdaļa.  Piecu gadu laikā interešu kultūrizglītības programmās iegūtās prasmes ir patiesi apbrīnojamas. Darbojas un rodas no jauna skanīgi kori,  ansambļi un citi muzikāli kolektīvi.
Klāt vasara, un ir pagājis gads kopš  XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem! Rēzeknes skolu jaunatnei tas ir bijis ļoti ražīgs un muzikāliem notikumiem bagāts!
Šī gada februārī Rēzeknes 6.vidusskolā un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” notika VISC rīkotais Latvijas izglītības iestāžu vokāli  instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu reģionālais festivāls – konkurss „No baroka  līdz rokam”, kurā piedalījās ļoti daudz mūsu pilsētas instrumentālie ansambļi un popgrupas.
I pakāpi ieguva Rēzeknes 5. vidusskolas 5.klases akordeonistu ansamblis (vad.Vija Poikāne), Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas tautas mūzikas ansamblis “Jandāliņš” (vad. Silvija Slavika ), Rēzeknes 5. vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis ”FTB” (vad. Deniss Smirnovs), Rēzeknes 5. vidusskolas popgrupa ”Šurumburums”- vecākā grupa (vad. Inga Mazure), Rēzeknes 5. vidusskolas popgrupa ”Pepijas”- vecākā grupa (vad. Inga Mazure).
II pakāpi ieguva  Rēzeknes 6. vidusskolas vijolnieku ansamblis “Koncertīno” (vad. Olga Gaile), Rēzeknes 6.vidusskolas akordeonistu ansamblis (vad. Tatjana Kricka ), Rēzeknes Katoļu vidusskolas saksofonu kvartets (vad. Silvija Slavika), Rēzeknes 5. vidusskolas akordeonistu ansamblis “Rondo” (vad. Vija Poikāne), Rēzeknes 5. vidusskolas popgrupa ”Šurumburums”                          (jaunākā un vidējā grupa, vad. Inga Mazure), Rēzeknes 6.vidusskolas vokāli instrumentālie  ansambļi “Hotspot” un  “Fridays evening” (vad. Jānis Pavlovskis).
11.martā Rēzeknes 5.vidusskolas akordeonistu ansambļi –  4. klases trio, 5. klases ansamblis “Accordeon mix” un 8. – 11.klašu akordeonistu ansamblis “Rondo” piedalījās  Latvijas vispārizglītojošo skolu ar padziļinātu mūzikas mācīšanu  XVIII . Akordeonistu festivālā Rūjienā   visi ansambļi ieguva 1. pakāpi.
Martā notika  arī vokālās mūzikas konkursa “Balsis -2016” un pūtēju orķestru skates.Konkursa ”Balsis – 2016”  kārtā Rēzeknes pilsētā piedalījās 3. – 5.kl.meiteņu vokālais  ansamblis “Noskaņa” no Rēzeknes sākumskolas (I pakāpe, vad. S.Bilinska) un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 7. – 9.kl. meiteņu vokālais ansamblis “Noskaņa”(I pakāpe, vad. S.Bilinska), RVPĢ 2. – 4.kl.zēnu ansamblis (II pakāpe, vad .J.Pukste), Rēzeknes Katoļu vidusskolas zēnu ansamblis (II pakāpe, vad. D.Viša), Rēzeknes 3.vsk. 4.-6.kl.vokālais ansamblis (II pakāpe, vad. A.Kasakovska). Uz konkursa II kārtu Latgales novadā tika izvirzīti  Rēzeknes sākumskolas 3.-5.kl.meiteņu vokālais  ansamblis. “ Noskaņa” (Latgales novada skatē  II pak.)  un  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 7.- 9.kl. meiteņu vokālais ansamblis “Noskaņa” (vad. S.Bilinska) – Latgales novada  skatē-  I pakāpe.
12.martā Jēkabpilī notika Latgales novada pūtēju orķestru skate, kurā  Rēzeknes 5. vidusskolas pūtēju orķestris ieguva  I pakāpi (vad. Deniss Smirnovs), bet   pūtēju orķestru defilē skatē  Rēzeknes 6. vidusskolas pūtēju orķestris (vad.Jānis Pavlovskis, horeogrāfe Aija Gailuma ) ieguva I pakāpi un ceļazīmi uz Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile finālkonkursu Rīgā  un pūtēju orķestru koncertu laukumā pie Brīvības pieminekļa 4.maijā.
Aprīlis un maijs pagāja VISC rīkotā  2. – 4.kl.koru konkursa “Tauriņu balsis-2016”zīmē. Konkursa I kārtā Rēzeknes pilsētā piedalījās kori no Rēzeknes sākumskolas (vad.S.Bilinska), Rēzeknes 5.vidusskolas (vad.I.Arbidāne, I.Džigune), Rēzeknes 6.vidusskolas (vad.J.Burova), Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas (vad.J.Pukste), Rēzeknes Katoļu vidusskolas (vad.D.Viša). Visi kori ieguva I pakāpi, bet ar augtākajiem punktiem uz Latgales novadu tika izvirzīti kori no Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas un Rēzeknes valsts poļu ģimnažijas.
Arī  Latgales novada skatē Jēkabpilī visi 4  mūsu pilsētas  kori uzrādīja labu sniegumu un ieguva I pakāpi, kā arī Rēzeknes sākumskolas 2.-4.kl.koris (vad.S.Bilinska) ieguva Laureāta titulu , uzrādot 3.labāko rezultātu Latgalē un balvā iegūstot 100 EUR vērtu dāvanu karti  mūzikas instrumentu veikalā.
18.maijā konkurss “Tauriņu balsis-2016” noslēdzās ar krāšņu Tauriņu salidojumu Rēzeknes sākumskolā, kur pulcējās mazie tauriņi no Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Rēzeknes Katoļu vidusskolas. Viņi  ne tikai  dziedāja , bet visi kopā  arī  sportoja, dejoja. Pasākumā skolēniem tika piedāvātas kopīgas pusdienas,  kā arī  piepūšamās atrakcijas.   Par to, lai šis jaukais pasākums varētu notikt, gādāja viss  Rēzeknes  sākumskolas draudzīgais kolektīvs un direktore Ilona Stramkale, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktors J.Poplavskis, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, biedrība ”Par stipru ģimeni”, SIA LEAX Rēzekne, Nautrēnu pag. zemnieku saimniecība “Sils’. Domāju ,ka šis pasākums paliks bērnu atmiņā kā jauks piedzīvojums un raisīs skolēnos vēl lielāku dziedātprieku, jo šie mazie dziedātāji būs nākošo Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku dalībnieki.
Paldies ikvienam par milzīgo darbu, kas ir ieguldīts svētku tradīcijas turpināšanā un attīstīšanā. Paldies gan skolēniem, gan skolotājiem, gan kolektīvu vadītājiem, gan izglītības iestāžu vadītājiem, vecākiem, atbalstītājiem, pašvaldību darbiniekiem – par ieguldījumu nepārtraukta dziesmu un deju  svētku procesa nodrošināšanā, par neizsīkstošu interesi un pašaizliedzīgo darbu visa gada garumā!

Rēzeknes Mūzikas MA vadītāja S.Bilinska.