“Ceļā uz savu sapņu profesiju”

Nu jau otro reizi projekta “Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros šī gada 3.-7. jūnijā tika īstenots karjeras pasākumu cikls “Profesiju karuselis”, kurā piedalījās Rēzeknes pilsētas skolu (Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 3.vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes pamatskola attīstības centra, Rēzeknes 6.vidusskolas) bērni un pusaudži sākot no pirmās līdz pat septītajai klasei.
Paldies Rēzeknes sākumskolas vadībai par telpu nodrošinājumu!
Nedēļas laikā skolēniem bija iespēja iepazīt dažādas profesijas ne tikai tepat Rēzeknes apkaimē, bet arī ārpus tās, tiekoties ar šo profesiju pārstāvjiem un piedaloties viņu organizētajās praktiskajās nodarbībās un meistarklasēs. Pasākumu cikla programma tika pielāgota attiecīgi vecumposmam, tā, lai visiem būtu interesanti un saistoši.
Karjeras pasākumu cikla atklāšanas dienā bērniem bija iespēja iepazīties ar poligrāfijas nozari, kur  uzņēmuma SIA “Poligrāfserviss” pārstāvji atklāja dotās nozares specifiku un katrs dalībnieks izgatavoja sev karodziņu par piemiņu.
Paralēli citā grupā kinologa Valda Bikovska pavadībā iepazina kinoloģijas dienesta speciālista darba īpatnības un specifiku, kā arī vēroja kinologa amata prasmju paraugdemonstrējumus. Vēl šajā dienā notika tikšanās ar Valsts robežsardzes koledžas pārstāvjiem, kur skolēniem  deva iespēju ieskatīties robežsarga darba ikdienā, apskatīt un izmēģināt aprīkojumu un speclīdzekļus.
Katra diena skolēniem bija jaunu atklājumu pilna. Skolēni iepazina vairāk nekā 14 dažādas profesijas un nozares – augkopi, floristu, fizioterapeitu, uztura speciālistu, keramiķi, konditora, stikla apstrādes meistara u.c. profesijas. Liels prieks, ka nometnes nodarbību īstenošanā piedalās Rēzeknes pilsētas uzņēmumi: SIA “Latgales ziedi”, SIA “Lapizza”, SIA “Poligrāfserviss”, kā arī valsts iestādes: Valsts robežsardzes koledža. Liels paldies par sadarbību un atsaucību, šiem uzņēmumiem un iestādēm, kā arī visiem tiem, kas piedalījās nometnes īstenošanā!
Nometnes izbraukuma dienās skolēni noskaidroja kā norisinās Jersikas čipsu ražošana rūpnīcā, kā vienā no Latvijas uzņēmumiem SIA “Madonas karameles” tiek gatavotas dabīgās karameles, un kādas ir šajā procesā iesaistītās profesijas, uzzināja dzelzceļa nozarē iesaistītos profesiju pārstāvjus Gulbenes dzelzceļa stacijā, kur atrodas  izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks”, kā arī Madonā dzīvojošais keramiķis Jānis Seiksts pavēstīja par to, ko nozīmē būt keramiķim, un kur un kā to iemācīties.
Kā norādīja paši karjeras pasākumu cikla dalībnieki, “Profesiju karuseļa” nedēļa bija iespaidiem un interesantiem notikumiem pilna, ko apliecina arī bērnu rakstītās atsauksmes:
Ance no Rēzeknes sākumskolas norāda: ”Man ļoti patika, uzzināju daudz ko jaunu par profesijām, amatiem, darba pienākumiem! Ļoti priecājos par aktīvi aizvadīto nedēļu un piedzīvojumiem!”.
Amēlija no 6.vidusskolas:”Ļoti patika nometne, uzzināju daudz jauna par dažādām profesijām!”
Projekts “Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpinās arī šajā mācību gadā. Pilsētas skolu pedagogi karjeras konsultanti plāno pasākumus 2019./2020. mācību gadam, kas solās būt tikpat interesants un izglītojošs. Viens no tuvākajiem notikumiem karjeras jomā ir Karjeras nedēļa 2019, kuras sauklis šogad ir: “Ielogojies nākotnē!” un norise laiks no 14.oktobra līdz 18.oktobrim!

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša un Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Karolīna Vanaga.