Atslēgas vārds – SADARBĪBA

Šī gada jūnijā Rēzeknes Izglītības pārvalde saņēma piedāvājumu piedalīties Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra un British Council pārstāvniecību Latvijā projektā skolām  “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”). Projekta virsmērķis ir  veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā. Tajā piedalās 14 skolas  no Rīgas, Jūrmalas, Ventspils, Liepājas un Rēzknes.
Projekta aktivitātēm nekavējoties pieteicās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija un Rēzeknes 2.vidusskola. Jau jūlijā skolu Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Olga Supe un Rēzeknes 2.vidusskolas direktora vietniece Marina Smirnova sanāca kopā, lai vienotos par projekta aktivitātēm Rēzeknes pilsētā. Aktīvi sadarbojoties, sarunās un ideju apmaiņā radās skaidrība par projekta nosaukumu, mērķi un darbiem, kas jāveic.
13. un 14. augustā Ikšķiles novada “Turbās” projekta “Darīt kopā” ievadseminārā piedalījās IP pārstāve Tatjana Tokareva, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotājas Olga Supe un Gaļina Skačkova un Rēzeknes 2.vidusskolas darba grupa – Marina Smirnova un Inara Petuhova. Veicot konkrētus uzdevumus ievadseminārā izkristalizējās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas un Rēzeknes 2. vidusskolas projekta “Diena citā skolā” mērķis: “Veicināt sadarbību starp Rēzeknes svešvalodu skolotājiem pieredzes apmaiņai, efektīvas svešvalodu stundas pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./ 21. mācību gadā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, skolas sadarbosies visā mācību gada garumā, dalīsies pieredzē un izmantos Lielbritānijas skolu skatījumu un idejas. Uz Skotiju projekta darba grupas pārstāvji dosies jau septembrī.

Ko mēs sagaidām no projekta?

  1. Tiks organizēti semināri Rēzeknes skolu svešvalodu skolotājiem.
  2. Tiks uzlabota efektīvas svešvalodu stundas metodika Rēzeknes skolās.
  3. Svešvalodu skolotāji mācēs plānot, vadīt un  analizēt stundas pēc kompetencēs balstītas mācīšanās pieejas principiem un jaunajām prasībām.
  4. Tiks publicēti projekta materiāli un būs pieejami kā metodiskie materiāli visiem Latvijas pedagogiem.

Pateicamies Rēzeknes IP par atbalstu un nodrošināšanu ar telpām darba grupas sapulcēm.

Autores:  O.Supe, M. Smirnova