Dzimtās valodas dienas konkurss

Starptautiskā dzimtās valodas diena pasaulē tiek svinēta 21.februārī, un tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai saziņā un sapratnē.
Dzimtās valodas dienas konkursā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā pilsētas vispārizglītojošo skolu 7.-9.klašu skolēniem piedalījās 6 komandas. Latviešu valodas bagātības krātuve ir mūsu tautasdziesmas, tieši tāpēc pasākums sākās ar tautasdziesmu maratonu ,,Darbs. Dziesma. Valoda”. Komandas sacentās latviešu tautasdziesmu skandēšanā, uzdevums tika sagatavots mājās, bet visus pārsteidza dedzība un aizrautība, ar kādu skolu komandas vienlīdz spraigā cīņā nepadevās, 3 minūšu maratons starp divām komandām pārauga 9 minūšu nepārtrauktā tautasdziesmu skandējumā. Vairāk nekā pusstundu skolēni no galvas runāja tautasdziesmas, un krājums nebeidzās.
Komandas izpildīja valodas prasmes testu, veidoja kolāžu, izvēloties rindas no K.Skujenieka dzejoļa ,,Man ir valoda”, iesaistījās interaktīvās nodarbībās, azartu sagādāja fotosesija pie latviešu valodniekiem.
Ikviena komanda tika nominēta, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 7.va klases komanda ieguva nomināciju ,,Tautasdziesmu kamolītis”, 7.m1 klases komanda – ,,Valodas skandinieki”, 7.m2 klases komanda – ,,Valodas elki”, Rēzeknes 5.vidusskolas komanda – ,, Burtu pavēlnieki”, Rēzeknes Katoļu vidusskolas komanda – ,,Valodas pavēlnieki”, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda – ,,Viedie burtnieki”.
Pēc izveidoto kolāžu prezentēšanas Rēzeknes 5.vidusskolas  un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 7.m2 klases komanda saņēma otru nomināciju  ,,Spārnotais teiciens”.
Pasākuma noslēgumā visi cienājās ar siltu tēju un gardu kliņģeri.

Valodu(latviešu) jomas konsultante Irēna Prikule