Sporta svētki “Bitītē”

22. februārī plkst. 9.30 pirmsskolas izglītības iestāžu “Bitīte” un “Namiņš” tikās sporta svētkos “Sporta bites dārziņā, gaida visus startiņā”, kuros jau 13.gadu organizē PII “Bitīte”.
Bērnu un vecāku komandas deva startu un devās aizraujošā sportiskā pasakā, kurā komandas piedalījās daudzās stafetēs un aizraujošajos uzdevumos.  Katru gadu , izglītības iestādes “Bitīte” bērni un vecāki aicina uz sacensībām vienu  komandu no Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēm. Šis pasākums ir kļuvis par tradīciju, kura dod iespēju pieaugušajiem un bērniem būt kopā, izjust atbalstu un saliedētības garu.
Katrā komandā piedalījās seši bērni un četri vecāki. Savas prasmes atklāt stafetēs nācās katram: gan komandas dalībniekiem, gan līdzjutējiem. Lai svētkus padarīt interesantākus, katra komanda sagatavoja nelielu muzikālu priekšnesumu.
Svētki neizpalika arī bez ciemiņiem. Sportisku priekšnesumu sagatavoja un parādīja deju klubs “Soul Call”, kura trenere ir Karīna Kraine.
Kā jau katros sporta svētkos, stafetes vērtēja žūrija. Žūrijas sastāvā bija tie cilvēki, kurus PII “Bitīte” ar nepacietību gaida katru gadu. “Bitītes” kolektīvs izsaka pateicību šiem cilvēkiem, jo viņi daudzu gadu garumā atbalsta un priecājas par bērnu veikumiem un sasniegumiem. Sakām sirsnīgu PALDIES : Latvijas Saeimas deputātam Ivanam Ribakovam un viņa palīdzei Olgai Belovai, Latvijas Saeimas deputātam Jānim Krišānam un viņa palīdzei Annai Gailumai, Domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai, Domes deputātam un Rēzeknes 2. vidusskolas direktoram Igoram Sergejevam, Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciālistei Natālijai Ančupānei.

Bērni tika pie jauna sporta inventāra un jaukajām balvām. Paldies visiem!

Gan bērni, gan pieaugušie jutās apmierināti ar sporta svētkiem, jo zaudētāju nebija. Uzvarēja draudzība.