Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu sporta pedagogu izglītojošs seminārs Valmieras izglītības iestādēs

2019.gada 21.februārī Rēzeknes pilsētas Veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomas 19 pedagogi devās uz Valmieras Valsts ģimnāziju,  lai piedalītos izglītojošā pieredzes apmaiņas seminārā. Tā mērķis bija iepazīties ar   projekta “Skola 2030”  ietvaros izstrādātā  uz  kompetencēm balstīto saturu mācību  priekšmetā “Sports”. Semināra ietvaros pedagogi  pilnveidoja prasmes, kā izmantojot daudzveidīgu, pielāgotu inventāru, sekmēt izglītojamo radošu, aktīvu darbošanos dažādu spēļu modelēšanā, spēlēšanā, sadarbības prasmju un stratēģiskas domāšanas attīstīšanā, tādējādi radot interesi par fiziski aktīvu un  veselīgu dzīvesveidu. Skolotājiem bija iespēja pašiem aktīvi piedalīties fiziskajās aktivitātēs, izmēģināt dažādus metodiskus paņēmienus  un metodes, kas ļautu skolēniem vispusīgi attīstīties. Semināra dalībnieki praktiski iepazinās ar dažādiem  vingrinājumiem un  nestandarta komandu spēlēm.
Semināru vadīja Valmieras Valsts ģimnāzijas sporta skolotāji Māris Priedītis un  Maija Priedīte, kura darbojas projekta Skolas 2030 komandā   mācību priekšmeta ” Sports” jaunā  standarta izstrādē un aprobācijā .

Veselības un fizisko aktivitāšu jomas koordinatori V.Seņkāne un R.Kļaviņa