Noticis konkurss „Topi par meistaru 2019”

Rēzeknes tehnikums un Rēzeknes pilsētas mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskā apvienība jau vairākus gadus organizē konkursu „Topi par meistaru”. Konkurss tiek organizēts Rēzeknes tehnikuma kokapstrādes darbnīcās no 2015. gada un jau kļuvis par labu sadarbības tradīciju starp Rēzeknes tehnikumu un pilsētas skolām.

Konkursa mērķi:

1.Veicināt sadarbību starp profesionālajām un vispārizglītojošajām izglītības iestādēm Rēzeknē.

2.Popularizēt kokapstrādes nozares profesijas.

3.Veicināt karjeras izglītību kokapstrādes nozarē.

4.Dot iespēju konkursa dalībniekiem pilnveidot zināšanas un prasmes kokapstrādes tehnoloģijās, sekmējot radošo darbību.

Šogad konkurss notika 31. janvārī. Kamēr skolēni veica praktisko darbu, skolotājiem bija iespēja apmeklēt SIA „Gravtex” un iepazīties ar uzņēmuma ražotni.

Pateicamies konkursa Rīcības komisijas priekšsēdētājai, Rēzeknes tehnikuma direktores vietniecei Irēnai Kroičei, profesionālo mācību skolotājiem Jurijam Joninam un Edmundam Smanam par sadarbību un profesionālu darbību konkursa organizēšanā un sarūpētajām dāvanām uzvarētājiem.

Par konkursa uzdevumiem un rezultātiem lasiet un foto skatiet: http://www.rezeknestehnikums.lv/index.php/aktualitates/jaunumi-blog/949-konkurss-topi-par-meistaru-2019

Informāciju sagatavoja tehnoloģiju mācību jomas konsultante J. Staudža