No 07.02. datorcentrs piedāvā bezmaksas skolotāju tālākizglītības programmu “Digitālās iemaņas skolotājiem”

No 07.02. datorcentrs piedāvā bezmaksas skolotāju tālākizglītības programmu “Digitālās iemaņas skolotājiem” (A, 12 akadēmiskās stundas).

Nodarbību datumi: 07.02.2019., 08.02.2019., 14.02.2019., 15.02.2019. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 15.00)

Programmas mērķis:

Uzlabot skolotāju digitālās iemaņas, kurus var pielietot gan mācību procesā, gan sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā prasmes lietot tiešsaistes sadarbības un apmācību tehnoloģijas.

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

  • Skolotāji zinās kas ir eParaksts, kā kļūt par eParaksta lietotāju, kādi ir ieguvumi, lietojot eParakstu, pratīs veidot un atvērt elektroniski parakstītus dokumentu (eDoc).
  • Pārzinās iespējas iegūt un izmantot eAdresi juridiskām un fiziskām personām.
  • Pārzinās Latvijas  e-pakalpojumu portāla izmantošanas iespējas (www.latvija.lv).
  • Papildinās zināšanas un prasmes progresīvu tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanā un to integrēšanā mācību procesā, koplietošanas dokumentu un  projektu izveidošanā.

Pieteikumus lūdzu sūtīt no iestādes oficiālās e-adreses uz reg.datorcentrs@6vsk.lv