Vēstures konkurss “Latvijas valsts dibināšana un atjaunošana” Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 6.klašu skolēniem

2019. gada 21. janvārī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika vēstures konkurss “Latvijas valsts dibināšana un atjaunošana” Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 6.klašu skolēniem.
Konkursa uzdevumi bija nostiprināt zināšanas un interesi par vēstures notikumiem, to pētīšanu, pilnveidot praktiskās iemaņas vēsturē, veicināt skolēnu patriotisma un valstiskās identitātes apziņu.
Konkurss tika veltīts Latvijas valsts simtgadei. Īpaša uzmanība tika pievērsta barikāžu atceres laikam.
Konkursā skolēni atklāja savas zināšanas par Latvijas vēsturi, savu radošo domāšanu un atjautību, atbildot uz dažādiem jautājumiem. Lai nostiprinātu zināšanas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. M1V un 11. M2H klašu skolēni rādīja savus uzvedumus, kas saistās ar Latvijas valsts dibināšanas un neatkarīgas atjaunošanas notikumiem.
Konkursā piedalījās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas 6.klašu skolēni. Visu skolu skolēni demonstrēja ļoti labas zināšanas, prasmes un pozitīvas attieksmes. Konkursā 1. vietu ieguva Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda, 2. Vietu – Rēzeknes Katoļu vidusskolas komanda, 3. Vietu – Rēzeknes 2. vidusskolas komanda, bet Atzinību- Rēzeknes sākumskolas un Rēzeknes 5. vidusskolas komandas.
Konkursu organizēja Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas vēstures skolotāja Ilona Lagzdiņa sadarbībā ar Sociālās un pilsoniskās mācību jomas vēstures skolotājiem un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.

Ilona Lagzdiņa,
Rēzeknes pilsētas Sociālās un pilsoniskās mācību jomas konsultante